افق روشن
www.ofros.com

پیام به جامعه معلمان و کارگران ایران


حبیب افکاری                                                                                                                          یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱ مه ۲۰۲۲

درود به تمام معلمان و کارگران وطنم و خانواده‌ های عزیزشان، امیدواریم در این برهه حساس و تاریخی که شما با اعتراضات خود چراغی شدید و دوباره نور امید و حق طلبی را به خیابان ‌ها کشاندید، ما هم درس آزادگی و مقاومت را مثل همیشه از شما بیاموزیم و کنارتان باشیم. اکنون که در آستانه ی روز معلم و کارگر قرار داریم ضمن تبریک این روز به محضر شما آموزگاران و کارگران ایران، نخست خطاب به معلمین عرض می کنم که ما شاگردان کوچک شما تا همیشه خود را کنار شما می‌دانیم و برای رسیدن به خواست های صنفی و سیاسی شما تا پای جان دست در دست شما برای فردایی بهتر و ایرانی آزاد و آباد مبارزه خواهیم کرد. هم چنین به برادران و خواهران کارگرمان ضمن تبریک روز جهانی کارگر، این نکته را باید بدانید که ما برادران افکاری دوشادوش شما ایستاده‌ایم. من حبیب افکاری به عنوان عضوی کوچک از جامعه کارگری ایران نیز چون شما تمام سختی هایی را که بر شما تحمیل شده است را زیسته ام.
برخورد های قضایی و امنیتی، پرونده سازی، شکنجه، محکومیت، حبس و تهدید به همکاری که خود بارها شاهد آن بوده ام نه تنها اعتراضات کارگران و معلمان را به محاق نخواهد برد، بلکه باعث خواهد شد که صدای حقانیت آن رساتر از همیشه به گوش تمامی مردم برسد.
در چند سال اخیر پشت میله های زندان شاهد اعتصابات و اعتراضات شما بوده ام، و طنین بلند شعار هایتان را از پس میله های زندان شنیده ام و اکنون به خوبی درک میکنم که راه همین است که شما رفتید و از این به بعد نیز با هم خواهیم پیمود. "مبارزه در خیابان تا پس گرفتن زندگی" همان گونه که مستحضرید مناسبت های مربوط به معلمان و کارگران پیش روی ماست.
ما برادران افکاری که از دل جنبشهای اعتراضی سالهای گذشته بیرون آمده ایم، هم پیمان شدن دو جنبش معلمان و کارگران در روز ۱۱ اردیبهشت را خجسته می‌دانیم و از آنان حمایت می‌کنیم. این گونه به هم پیوستن جنبش هایی که سالها در خیابان تجربه دارند، می‌تواند هسته اصلی یک جنبش اجتماعی تاریخ ساز در ایران گردد. پیوستن جنبش معلمان به جنبش کارگران می‌تواند فراخوانی برای پیوستن خرده جنبش‌های مطالباتی بوده و همه را برای دست یازیدن به هدفی مشترک یکپارچه کند و به این طریق همه ما آماده رزمی خیابانی برای نجات ایران و نجات زندگی شویم.
ما برادران افکاری کنار معلمان و کارگران خواهیم بود و از تمامی گروه ها، اقشار، اصناف و طبقات تحت ستم درخواست می کنیم به این جنبشها بپیوندند تا دوشادوش هم از این بن بست رهایی یابیم. در پایان از این که همیشه در کنار خانواده‌ی افکاری بودید و ما را در روزهای جنگیدن بر سر آزادی و عدالت تنها نگذاشتید بی نهایت سپاسگزاریم و بدانید که ما تا آخرین قطره خونمان در کنار شما معلمان و کارگران شریف و نجیب خواهیم ایستاد‌.

حبیب افکاری