افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از امنیتی شدن شهر سنندج


انجمن صنفی كارگران برق                                                                               دوشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩١

طبق خبری كه به انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه رسیده است، از روز گذشته یك شنبه ١٠ اردیبهشت ٩١ شهر سنندج به منظور جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی كارگر، كاملا نظامی شده است. بر اساس این گزارش تعداد خیلی زیادی از نیروهای یگان ‍وی‍‍ژه از شهرهای مجاور به شهر سنندج آورده شده اند. اكنون در هر ١٠ قدم از خیابانهای اصلی شهر مانند چهار باغ، ششم بهمن و بازار چند نفر گارد ضد شورش مستقر شده و باعث فضائی كاملا نظامی و سنگین در سطح شهرگشته اند.

انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه ١١/٢/١٣٩١