افق روشن
www.ofros.com

قطعنامه مشترک انجمنهای کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان


انجمن های صنفی کارگران ساختمانی                                                                                         یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ٣۰ آوریل ۲۰۲٣

یازده اردیبهشت، روز جهانی کارگر روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران در سرتاسر دنیا را در شرایطی گرامی می داریم که فاصله طبقاتی و شکاف میان سرمایه داران و کارگران به بالاترین حد خود رسیده است.
فاصله میان دستمزدها و هزینه های زندگی نَفَسِ کارگران را گرفته، سرمایه داران تنها به فکر افزایش سود خودشان هستند و توجه ای به وضعیت اسفناک کارگران ندارند. کارگران ساختمان بنا به شرایط ویژه و دلایل متعدد، آسیب پذیرتر از بخش های دیگر طبقه کارگر هستند. پیمانکاران خصوصی و سرمایه دارانی که مشغول ساخت و ساز هستند، شرایط دشواری را برای کارگران ساختمانی فراهم کرده اند.
نبود ایمنی و بهداشت در محیط های کار، نبود امنیت شغلی، پایین بودن سطح دستمزد، تورم و بسیاری دلایل دیگر ما کارگران ساختمانی را آسیب پذیر کرده است. در این راستا ما کارگران ساختمانی ضمن گرامی داشت روز جهانی کارگر مطالبات خود را به شرح زیر اعلام می کنیم:
۱- تعيين حداقل دستمزد ناچیز از سوی "شورای عالی كار" به منزله تحميل فقر و فلاكت بیشتر به كارگران و خانواده های آنان می باشد.
۲- سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی بر‌خلاف ماده ۵ تامین اجتماعی هنوز وجود دارد و ما کارگران ساختمانی خواهان لغو سهمیه بیمه هستیم و همه کارگران ساختمانی باید از بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند.
۳- کارفرمایان موظف هستند امنیت و بهداشت محیط های کاری را فراهم کنند.
۴- تامین امنیت شغلی برای کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی، از طریق قراردادهای قانونی و پرداخت بیمه بیکاری در ایام رکود شغلی و بیکاری.
۵- پرداخت هزینه‌های درمانی و دستمزد ایام بیماری به کارگران آسیب دیده از حوادث شغلی
۶- لحاظ کردن مشاغل مختلف در بخش ساختمان در زمره کارهای سخت و زیان‌آور و اعمال شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی براساس این طبقه‌بندی
۷- ما کارگران خواهان آموزش با کیفیت و یکسان رایگان برای کارگران و تمامی مردم هستیم.
۸- قراردادهای موقت و سفیدامضا و شرکت های پیمانکاری برای استثمار بیشتر کارگران هستند ما خواهان برچيده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا هستیم.

امضا کنندگان:

۱- کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان

۲- انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران

۳- انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد

۴- انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره

۵- انجمن صنفی کارگران ساختمانی قروه

۶- انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز

۷- انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج

۸- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه