افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه اتحاد بین المللی به مناسبت اول ماه مه ٢٠١٠

!اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگری علیه سرمایه جهانی است


اتحاد بین المللی                                                                                           سه شنبه ٧ اردیبهشت ١٣٨٩

جهان تحت سلطه سرمایه در سال ٢٠١٠ جهانی است که بخش اعظم مردم در اقصی نقاط جهان برای برآوردن ابتدایی ترین نیازهای زندگی متحمل مشقاتی جان فرسایند. فاصله طبقاتی نه فقط در کشورهای کمتر پیشرفته بلکه در پیشرفته ترین کشورهای جهان, مثل آمریکا, با شتابی فراوان در حال افزایش است. هیچگاه دنیای انسانها این اندازه نابرابر نبوده است. هیچگاه فراورده های تولیدی توسط انسان و رشد نیروهای مولد این چنین حجیم و عظیم نبوده است. در عین حال هیچگاه انسان از محصول تولیدی خویش در این ابعاد ناباورانه و غیر انسانی محروم نبوده است. روز اول ماه روز اعتراض بین المللی و همبسته و متحد کارگران به این نابرابری است.
ابعاد نابرابری در ایران امروز بسیار دهشتناک است. بخش اعظم اعضای خانواده کارگری در ایران زیر خط فقر بسر می برند. شرکت های پیمانکار در صنعتی ترین مراکز کار امنیت شغلی را از کارگران سلب کرده و با استناد به قراردادهای موقت و سفید کارگران را بیکار می کنند. بسیاری از کارگران دستمزد قیمت کالایی که ماهها و بعضا سالها فروخته اند را دریافت نکرده اند. ساعات کار طولانی و دستمزدهای ناچیز, عدم ایمنی شغلی که هر روز جان کارگران متعددی را میگیرد, و بی قانونی مطلق در بسیاری از مراکز کار بخشی از تصویر کار و زندگی کارگری در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی است.
در دل این شرایط پاسخ جمهوری اسلامی به ابتدایی ترین اعتراض برحق سرکوب است. هر آرایش جمعی و متحد کارگران با اخراج, تهدید, ارعاب, دستگیری و زندان پاسخ میگیرد. تعداد زیادی از رهبران کارگری در زندانند و تهدید دستگیری به بسیاری از فعالین کارگری رسما ابلاغ شده است. با این حال مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری یک بخش مداوم تلاشهای امروز فعالین کارگری ایران است.
روز اول ماه روزی است که کارگران ایران در همبستگی بین المللی و در اعتراض به این شرایط غیرانسانی و با خواستهای مشخص خویش به میدان آمده و مراسمهای مختلفی را برگزار میکنند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن شادباش اول ماه مه ٢٠١٠ حمایت خود را از مبارزات و مراسمهای مستقل اول ماه مه کارگران ایران, از جمله برگزاری مراسم و تظاهراتی که به دعوت شورای برگزاری مراسم اول ماه در تهران اعلام شده و نیز از قطعنامه مشترک تشکلات کارگری ایران, ابراز داشته و به سهم خود تلاش میکند صدای رسای آنان در در اول ماه مه در سطح بین المللی باشد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

٢٧ آوریل ٢٠١٠