افق روشن
www.ofros.com

گفتگو با عمر مینایی فعال جنبش کارگری

گزارش گرامیداشت مراسم اول ماه می در شهرهای مونترال - تورنتو و ونکوور کانادا

تلویزیون چشم انداز                                                                                            یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱٧ مه ۲۰۱۵

کانال تلویزیونی چشم انداز برنامه ای از تلویزیون اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
۱- گزارش گرامیداشت مراسم اول ماه می در شهرهای مونترال - تورنتو و ونکوور کانادا
۲- اخبار هفتگی کارگری در ایران
۳- قتل فریناز خسروانی و اعتراضات مردم شهر مهاباد علیه رژیم جمهموری اسلامی
۴- بحث گفتگو با عمر مینایی فعال جنبش کارگری در ایران پیرامون اعتراضات و اعتصابات جنبش معلمین در ایران و رابطه آن با جنبش طبقه کارگر ایران

تاریخ شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۱۶ ماه می ۲۰۱۵