افق روشن
www.ofros.com

خجسته روز جهانی کارگر، اول ماه مه گرامی باد


اتحاد چپ ایرانیان...                                                                                        پنجشنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٠

فرا رسیدن اول ماه مه (١١ اردیبهشت) روز کارگر، روز همبستگی مبارزاتی کارگران و زحمتکشان ایران و جهان را به تمامی انسان های کار و زحمت و همه کسانی که برای رهائی بشریت از ستم طبقاتی مبارزه می کنند تبریک می گوئیم.
طبقه کارگر در عرصه بین المللی و ایران در شرایطی به پیشواز این روز تاریخی میرود که نظام سرمایه داری در سطح جهانی با بحران های مالی و اقتصادی و همچنین اجتماعی و هویتی عمیق تری نسبت به سال های گذشته روبرو است و در حالیکه از طریق اهرم هایی نظیر بانک جهانی ، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول و همچنین از طریق فشار پلیسی دولت ها، با شدت بیشتری به کاهش ارزش نیروی کارمی پردازد و با رشد بیکاری مزمن، فقر و فلاکت را بیش از پیش توسعه میدهد. غارت و چپاول ثروت ملل ضعیف، تجاوزات آشکار نظامی در کشور های پیرامونی و تشدید روز افزون شکاف میان فقر و ثروت همراه با دزدی های میلیاردی در میان دولت ها و سرمایه داران و اخراج دهها میلیون کارگر به بهانه وجود بحران همه و همه حاکی از گندیدگی نظام جهانی سرمایه است. ناشی از این اوضاع ، اعتراضات و مبارزات طبقه کارگر هر روز ابعاد وسیعتری به خود گرفته و امواج خروشان رهایی از ستم طبقاتی بویژه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بمثابه پتانسیل تحول انقلابی ، دنیای عاری ازستم و نابرابررا نوید میدهد و چشم انداز سوسیالیسم بیش از هر زمان دیگری در برابر استثمار شوندگان پدیدار گشته است. اما به موجب نبود و یا ضعف تشکل های سیاسی و اتحادیه ای جنبش طبقه برای به دست گرفتن رهبری مبارزات جاری طبقه کارگر و توده های تحت ستم، سرمایه داری جهانی برای مقابله با این مبارزات، از طریق توسعه و تشدید نظامی گری و همچنین نفوذ و اخلال گری در این جنبش ها ، به مقابله قهرآمیز برخاسته است.
در ایران تجاوز به حقوق کارگران توسط نظام سرمایه داری حاکم از طریق بی کار سازی ها ، بسته شدن صد ها کارخانه بزرگ و کوچک و عدم پرداخت بموقع حقوق ناچیز کارگران همراه با تورم لجام گسیخته بهای مواد اولیه مورد نیاز کارگران و زحمتکشان و مرگ و میر هزاران کارگر به دلیل فقدان شرایط ایمنی محیط کارو همچنین جلوگیری و تحدیدات در عرصه سازمانیابی کارگران بی وقفه ادامه دارد . فعالان کارگری به جرم دفاع از حقوق ابتدایی پایمال شده کارگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روانه زندان می شوند، از آن جمله: علی نجاتی از فعالان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که اخیرا در زندان جمهوری اسلامی سکته قلبی کرده است. رضا شهابی فعال کارگری سندیکای شرکت واحد چندین ماه است به جرم ناکرده در اسارت بوده ومنصور اسانلو که بیش از چهار سال در زندان به سر می برد و علیرغم بیماری خطرناک قلبی از دیدن پزشک معالج محروم است.
در مقابل، جنبش اعتراضی طبقه کارگر با تحمل سختی ها و محرومیت های غیر انسانی تحمیل شده توسط رژیم جمهوری اسلامی و صاحبان سرمایه لحظه ای آرام نگرفته و برای تحقق اهداف کوتاه مدت و دراز مدت خود مبارزه را ادامه میدهد. این مبارزات در عرصه های صنفی و سیاسی باید متحد و همسو شوند، چنانچه تحقق اتحاد مبارزاتی اخیر کارگران پتروشیمی نمونه ارزنده ای از این درک درد مشترک را به نمایش گذاشت.
آتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور با الهام و آموزش از چنین نمونه های مبارزاتی طبقه کارگر و با علم به اینکه سرنوشت جنبش های دموکراتیک و انقلابی با سرنوشت طبقه کارگر گره خورده، برآن است که در سال جاری و بمناسبت اول ماه مه با برگزاری آکسیون های متعدد و متنوع، مبارزات متحد و یکپارچه ضد رژیمی و ضد امپریالیستی را تشدید کرده و در این راستا از خواست طبقه کارگربرای بالا بردن سطح دست مزد ودریافت حقوق و مزایای معوقه، جلوگیری از اخراج و بازگرداندن کارگران اخراجی بر سر کار، دفاع از فعالان کارگری و آزادی آنها از زندان و بویژه ازتلاش های خستگی ناپذیرجهت سازمانیابی و صف مستقل جنبش طبقه دفاع نماید. ما همصدا با طبقه کارگر و زحمتکشان ایران "سال جهاد اقتصادی" رژیم جمهوری اسلامی را که به منظور فشار و تعدی بیشتر به حقوق کارگران و زحمتکشان اعلام شده، به سال سازمانیابی صفوف متشکل طبقه کارگر جهت براندازی کلیت این حاکمیت نکبت بار اعلام میداریم.

پیروز باد وحدت مبارزاتی کارگران سراسر جهان

مرگ بر امپریالیسم، مرگ برنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد باید گردند

برای تحقق خواستهای مشخص طبقه کارگر و آرمانهای سوسیالیستی متحد شویم

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

مونترال- واشنگتن- تورونتو- شیکاگو- لس آنجلس

iranleftalliance@gmail.com

۳۱ فروردین ۱۳۹۰ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۱۱