افق روشن
www.ofros.com

پیش به سوی برگزاری با شکوه اول ماه مه

"یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر با فریاد "معیشت، منزلت

شاپور احسانی راد                                                                                      چهارشنبه ۲٦ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۵ آپریل ۲۰۱۵

اول ماه مه، یازده اردیبهشت امسال از جهات زیادی برای کارگران ایران قابل اهمیت و تعین کننده می باشد اهمیت این روز و بویژه در سال ۹۴ از این رو می باشد که اعتراضات، اعتصابات و تجمعات کارگری هم قبل و هم بعد از توافقات لوزان ابعاد گسترده و بهم پیوسته ای را نشان میدهد و پروسه ی حرکت این جنبش مطالباتی " معیشت و منزلت " همبستگی و اتحاد طبقاتی طیف های مختلف کارگری اعم از بازنشستگان، معلمان، پرستاران و همه مزد بگیران را در مقابل یورش وحشیانه سرمایه داری نوید میدهد. اگر در اواخر سال ۹۳ اعتصابات قدرتمند کارگران و تجمعات پرشکوه پرستاران و معلمان فریاد معیشت منزلت را سر دادند و افزایش دستمزدها را خواستار شدند، اعتصابات و تجمعات کارگران و معلمان از اولین روزهای کاری ۹۴ به روشنی می گوید ما زحمتکشان " معیشت و منزلت " مان را به هیچ وجه به آینده شکننده توافقات لوزان و سیاست های صبر و انتظار گره نخواهیم زد. نکبت و مصبت با شروع تحریمها بر طبقه کارگرنازل نشده است که با لغو آنها پایان یابد بنا براین همه حقوق بگیرانی که به دستمزدهای زیر خط فقر، به حقوق های معوقه، به حکم شلاق و زندان کارگران، به بیکاری و اخراج، به تبعیض و نابرابری، به قوانین ضد کارگری و به همه حقوق پایمال شده انسانی خود اعتراض دارند باید یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر را به جنبشی با شکوه برای مطالبات خود بدل کنند و با قاطعیت اعلام کنند یازده اردیبهشت روز جهانی ما کارگران است روز اعتراض ما به تمامی حقوق پایمال شده ماست و هیچ مقام و منصبی حق ندارد این روز جهانی را از ما بگیرد. ما در این روز به خیابان می آییم و با صدای بلند فریاد بر می آوریم در زمانی که در این مملکت کسانی ماهیانه یک میلیارد تومان درآمد دارند شما حق ندارید دستمزد کارگر را ٧١٢ هزار تومان اعلام کنید، درآمد میلیاردی آنها از استثمار وحشیانه ماست و صریحا اعلام می کنیم کسانی که به نمایندگی از کارگران در شورای عالی کار این دستمزد حقارت آمیز را تصویب کردند مزدروان و جیره خواران سرمایه داری هستند ما به تصویب این حداقل دستمزد (٧١٢ هزارتومان) شدیدا معترض هستیم و خواهان تجدید نظر فوری آن می باشیم. ما با صدای بلند فریاد بر می آوریم در هیچ جای دنیا، کارگر را به جرم دفاع از دستمزدش به شلاق و زندان محکوم نمی کنند، شلاق و زندان لایق کارخانه دارانی است که حقوق و دستمزد کارگران را ماه ها نمی پردازند، زندان و شلاق لایق و شایسته ، بانکداران، سرمایه داران، زمین خوران، اختلاس گران و دزدانی است که به قیمت بیکاری، فقر و گرسنگی میلیونها انسان غارتگری میکنند، ما فریاد بر می آوریم شما حق ندارید هر روز نان این قوت لایموت زحمتکشان را گران کنید شما حق ندارید هر روز اجناس را گران کنید. ما فریاد بر می آوریم اعتراض، اعتصاب، تجمع و تشکل و برخورداری از یک زندگی مطابق با استانداردهای زندگی امروزی بشر حق مسلم ماست و ما در دفاع از تمامی این خواستهایمان لحظه ای از پای نخواهیم نشست و قاطعانه در دفاع از معیشت و منزلت خود با تمام توانمان ایستادگی خواهیم کرد.

شاپور احسانی راد