افق روشن
www.ofros.com

اخبار و گزارشات روز جهانی کارگر در ایران


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹٧ - ۲ مه ۲۰۱٨


بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر باید به فوریت آزاد گردند

به دنبال فراخوان تشکلهای مستقل کارگری برای برپایی مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی و شکل گیری این تجمع که توام با حضور چشمگیر نیروهای امنیتی و انتظامی بود تعدادی از شرکت کنندگان در این مراسم بازداشت شدند. اسامی تعدادی از بازداشت شدگان که تا لحظه مخابره این بیانیه خبری بدست اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است به شرح زیر میباشد:حسین آذرگشسب، محسن ثقفی، پیمان احمدی، مصطفی آقایی، بابک....، افشین حیرتیان و تهمینه خسروی بنابر گزارشهای دیگری نیز که از مراسم روز جهانی کارگر در شهر سقز منتشر شده است در پی یورش مامورین انتظامی به این مراسم، عثمان اسماعیلی و چند کارگر دیگر بازداشت شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر حقوق خدشه ناپذیر کارگران ایران برای برگزاری مستقلانه مراسم روز جهانی کارگر، این بازداشتها را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه دستگیر شدگان در شهرهای تهران و سقز است. گزارش تکمیلی مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس و اسامی دیگر بازداشت شدگان احتمالی متعاقبا منتشر خواهد شد.

زنده باد اول ماه مه

همبسته تر باد مبارزات سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١١ اردیبهشت ١٣٩٧

****************

گزارش تکمیلی مراسم اول ماه مه در مقابل مجلس شورای اسلامی

یورش به تجمع و بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم

بدنبال فراخوان تشکلهای مستقل کارگری برای برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، علیرغم فضای امنیتی شدیدی که در اطراف مجلس برقرار شده بود صدها نفر از کارگران، بازنشستگان و جمعهایی از معلمان ودانشجویان از ساعت ده صبح امروز ۱۱ اردیبهشت ماه دست به تجمع در مقابل مجلس زدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحایه آزاد کارگران ایران، شرکت کنندگان در این مراسم علاوه بر در دست داشتن بنرها و پلاکاردهایی پیرامون روز جهانی کارگر و مطالبات کارگران و معلمان بازنشسته و شاغل، به طور مرتب تا پایان مراسم شعارهایی از قبیل نان مسکن آزادی حق مسلم ماست، حقوق های نجومی فلاکت عمومی - کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد - معیشت منزلت حق مسلم ماست - کارگر زندانی آزاد باید گردد - معلم زندانی آزاد باید گردد- زندانی سیاسی آزاد باید گردد - اعتراض، تشکل، اعتصاب حق مسلم ماست - خط فقر ۵ میلیون حقوق ما یه میلیون - تا حق خود نگیریم از پای ننشینیم و … سر میدادند.
بنا بر این گزارش در ادامه این تجمع که تحت کنترل شدید نیروهای انتظامی و امنیتی ادامه پیدا کرد حوالی ساعت ۱۱ و بدنبال قرائت قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه (متشکل از سندیکای نقاسان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران) مامورین انتظامی و امنیتی با یورش به تجمع کنندگان و پاره کردن پلاکاردها و بنرها که توام با مقاومت تجمع کنندگان بود آنان را به نقطه ای در جلوی مجلس راندند و با ایجاد دیواری از فنس در دور تا دور تجمع کنندگان، اقدام به بازداشت تعدادی از آنان کردند.
اسامی تعدادی از دستگیر شدگان این تجمع که علیرغم مقاومت شدید تجمع کنندگان صورت گرفت به شرح زیر است: حسین آذرگشسب، محسن ثقفی، پیمان احمدی، مصطفی آقایی، بابک….، افشین حیرتیان و تهمینه خسروی
بدنبال این بازداشتها و انتقال دستگیر شدگان به نقطه ای در داخل مجلس، تجمع کنندگان با ایستادگی و سر دادن شعار خواهان آزادی بازداشت شدگان شدند اما آنان با یورش نیروهای انتظامی و امنیتی بناچار مجبور به ترک محل شدند. یورش به تجمع کنندگان و راندن اجباری آنان از محل تجمع تا داخل مترو ادامه داشت. در این تجمع شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران طی سخنان کوتاهی با تاکید به حق کارگران برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، با بر شمردن مصائبی که میلیونها خانواده کارگری با آن مواجه هستند گفت: ما اینجا جمع شده ایم تا اعتراض شدید خود را به فقر و فلاکت و بی حقوقی مان اعلام کنیم و …
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر حقوق خدشه ناپذیر کارگران ایران برای برگزاری مستقلانه مراسم روز جهانی کارگر، تعرض به مراسم این روز جهانی را قویا محکوم میکند و با اعلام همبستگی با بازداشت شدگان این مراسم و فراخوان به اعتراض علیه بازادشتهای صورت گرفته، خواهان آزادی فوری همه بازداشت شدگان این مراسم و همچنین مراسم روز جهانی کارگر در شهر سقز می باشد.

****************

دستگیری سه نفر از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال تجمع کارگران شاغل و بازنشسته در مقابل مجلس شورای اسلامی، نیروهای انتظامی و امنیتی اقدام به بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در این مراسم کرده اند.
بنا بر این گزارش تا لحظه مخابره این خبر، آقایان حسین آذر گشسب، محسن ثقفی و پیمان احمدی جزو بازداشت شدگان هستند.

****************

آغاز مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی

تجمع کارگران شاغل و بازنشسته تهران در مقال مجلس شورای اسلامی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر از ساعت ده صبح با شرکت حدود چهار صد نفر آغاز شده است و هر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزوده میشود.
در این تجمع که به فراخوان پنج تشکلهای مستقل کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان صورت گرفته است کارگران شرکت کننده با در دست داشتن پلاکاردهای کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه (متشکل از ۵ تشکل مستقل کارگری) و گروه اتحاد بازنشستگان بطور مرتب شعارهای نان مسکن آزادی حق مسلم ماست، حقوق های نجومی فلاکت عمومی - کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد و - سر میدهند.
بنا بر گزارشهای ارسالی از مراسم نیروهای انتظامی امنیتی بطور چشمگیری در محل حضور چشمگیری دارند و تا لحظه دریافت این خبر مراسم بدون برخوردی ادامه دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١١ اردیبهشت ١٣٩٧