افق روشن
www.ofros.com

آزادی فواد شبکه فر و امجد آذری نیوفر

و انتقال صدیق کریمی و فواد کیخسروی به زندان مرکزی سنندج


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                چهارشنبه ١۵ اردیبهشت ١٣٨٩


انتقال صدیق کریمی و فواد کیخسروی به زندان مرکزی سنندج

فواد کیخسروی در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده است

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بعد از ظهر امروز ١۵ اردیبهشت ماه ٨٩ صدیق کریمی عضو هیئت مدیره و فواد کیخسروی عضو فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران از ستاد خبری وزارت اطلاعات به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شدند.
بنا بر این خبر به فواد کیخسروی گفته شده بود با قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانی می تواند آزاد شود اما فواد کیخسروی با رد سپردن قرار وثیقه در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت اش از امروز دست به اعتصاب غذا زده است.
صدیق کریمی و فواد کیخسروی صبح روز اول ماه مه بدون شرکت در هیچ تجمعی و با اتهامات واهی دستگیر شده و تا امروز همچنان در بازداشت بسر میبرند. به خانواده های صدیق کریمی و فواد کیخسروی اعلام شده است این دو نفر در طول هفته آینده آزاد خواهند شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران مسئولیت عوارض ناشی از اعتصاب غذای فواد کیخسروی را که بدون ارتکاب هیچ جرمی به زندان افکنده شده است متوجه مسئولین امنیتی و قضائی دولت جمهوری اسلامی میداند و ضمن درخواست از فواد کیخسروی برای پایان دادن به اعتصاب غذا، اعلام میدارد در صورت عدم آزادی فوری و بی قید و شرط صدیق کریمی و فواد کیخسروی از زندان همراه با خانواده های این کارگران دست به اعتراضات گسترده تری خواهد زد.

--------------------

آزادی فواد شبکه فر و امجد آذری نیوفر از زندان

و ملاقات صدیق کریمی و فواد کیخسروی با خانواده هایشان

بنا بر خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران طی دیروز و امروز مورخه ١۴/٢/٨٩ خانوادهای صدیق کریمی و فواد کیخسروی در معیت تعدادی از خانواده های کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر فعالین کارگری به تجمع در مقابل ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر سنندج ادامه داده و خواهان آزادی عزیزانشان از زندان شدند.
بنا بر این خبر در پی ایستادگی خانواده ها مبنی بر کسب اطلاع از وضعیت عزیزانشان امروز خانواده صدیق کریمی و فواد کیخسروی موفق به دیدار با آنها شدند و فواد شبکه فر به همراه امجد آذری نیوفر که نامبرده نیز در روز اول ماه مه دستگیر شده بود به دادگاه اعزام شدند و آقای فواد شبکه فر با سپردن وثیقه ده میلیون تومانی و امجد آذری نیوفر بدون سپردن وثیقه همانجا آزاد شدند.
مامورین امنیتی اعلام کرده اند صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و فواد کیخسروی عضو فعال اتحادیه در شهر سنندج تا روز ٢٠ اردیبهشت ماه به دادگاه اعزام نخواهند شد.
کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج و خانواده های صدیق کریمی و فواد کیخسروی اعلام کرده اند در صورت تداوم بازداشت این دو نفر بر دامنه اعتراضات خود خواهند افزود. همچنین بنا بر خبر تایید نشده ای فواد کیخسروی اعلام کرده است در صورت تداوم بازداشت خود دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم بازداشت صدیق کریمی و فواد کیخسروی، هر گونه تلاش برای پرونده سازی نسبت به این کارگران را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان از زندان است.

زنده باد اول ماه مه

اتحادیه آزاد کارگران ایران

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com