افق روشن
www.ofros.com

با به گروگان گرفتن کارگران بازداشتی

تلاش دارند مانع از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر شوند

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۹ آوریل ۲۰۱۹

امروز خانواده های چهار کارگر بازداشتی پارک جهان نمای کرج به شعبه دو بازپرسی دادسرای ناحیه یک کرج به قصد کفالت دستگیرشدگان مراجعه می کنند اما بازپرس پرونده با امتناع از قبول کفالت اعلام میدارد که خانواده ها تا سه روز دیگر یعنی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت برای آزادی ایشان مراجعه نکنند. این در حالیست که دیروز حوالی آخر وقت اداری به خانواده ها اعلام کرده بودند که میتوانند با کفالت ده میلیون تومانی بازداشت شدگان را آزاد نمایند اما دیروز به دلیل اتمام وقت اداری عملاً کفالت ایشان میسر نشد و به امروز موکول شده بود.
کاملاً مشهود است که این امتناع بازپرس پرونده از آزادی دستگیرشدگان پارک جهان نما برخلاف گفته دیروز خود با دخالت نهادهای امنیتی صورت میگیرد و نهادهای امنیتی تلاش دارند با به گروگان گرفتن کارگران بازداشتی مانع از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر در یازدهم اردیبهشت شوند.
لازم به ذکر است که امروز بازپرس پرونده اعلام کرده است که تنها پرونده پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده در شعبه وجود دارد و بازداشت شدگان نیز در تماس تلفنی اعلام کرده بودند که همین سه نفر توانسته اند همدیگر را ببینند و هیچ اطلاعی از محل نگهداری و سرنوشت واله زمانی در دست نیست. بیخبری از واله زمانی موجب نگرانی شدید خانواده و دوستان از سرنوشت ایشان شده است. این کارگران هیچ جرمی مرتکب نشده اند و دستگیری و بازداشت ایشان کاملاً غیرقانونی است و باید فوراً و بی قید و شرط آزاد گردند.
تجمع و مراسم روز جهانی کارگر حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران برای اعتراض به فقر و گرانی و هزاران بیحقوقی است که در حق کارگران صورت میگیرد. تهدید و بازداشت و احضار کارگران نمیتواند مانع از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر شود و چنانچه این کارگران بازداشتی به فوریت آزاد نگردند، خواست آزادی ایشان و اعتراض به پرنده سازی های امنیتی به اتهامات واهی برای کارگران و سایر فعالین اجتماعی به اصلی ترین خواسته کارگران در مراسم روز جهانی کارگر تبدیل خواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ادامه بازداشت پروین محمدی و علیرضا ثقفی و واله زمانی و هاله صفرزاده را قویاً محکوم میکند و اعلام میدارد که به گرو گرفتن کارگران و تهدید و احضار فعالین نمیتواند کوچکترین خللی در برگزاری مراسم های روز جهانی کارگر ایجاد نماید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- هشتم اردیبهشت نود و هشت