افق روشن
www.ofros.com

بازداشت حسین آذر گشب از معلمین و فعالین جمعیت دفاع در تجمع خانه کارگر


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          یکشنبه ١۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱ مه ۲۰۱٦

مطلع شدیم آقای حسین آذر گشب از معلمین و فعالین جمعیت دفاع صبح امروز هنگام حضور در راهپیمائی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان خانه کارگر توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است. از وضعیت این عضو جمعیت دفاع خبر جدیدی در دست نیست و به محض دریافت باطلاع شما دوستان خواهیم رساند.

منبع کانال تلگرام جمعیت دفاع

اتحادیه آزاد کارگران ایران

۱۱ اردیبهشت ۹۵