افق روشن
www.ofros.com

زندباد اول ماه مه

برگزاری پر شکوه مراسم اول ماه مه در سنندج


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                   یکشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٠

همراه با گزارش تصویری

گزارش تکمیلی از مراسم پر شکوه اول ماه مه در سنندج

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران مراسم اول ماه روز جهانی کارگر در شهر سنندج امروز یازدهم اردیبهشت ماه راس ساعت ۱۸/۰۵ در تقاطع خیان ناصر خسرو- فردوسی(سه راه ناصر خسرو) با شور و شوق فراوان کارگران و کف زدنهای ممتد آنان آغاز شد و سپس کارگران شرکت کننده در مراسم اقدام به بر افراشتن پلاکاردهای خود کردند.
با شروع مراسم مامورین لباس شخصی به کارگران حاضر در مراسم یورش بردند که با مقاومت قاطعانه کارگران و مردم حاضر در صحنه مواجه شده و ناچار به عقب نشینی شدند و بدین ترتیب ابتکار عمل بطور کامل در محل بدست کارگران افتاد و آنان در خیابان فردوسی با سر دادن شعارهای کارگری شروع به راهپیمایی به سوی میدان اقبال کردند که با سد مامورین در سه راه نمکی و بسته شدن خیابان از سوی آنان مواجه شدند.
بنا بر این گزارش کارگران سنندج در این مکان بتدریج و پیروزمندانه به مراسم خود به مناسبت اول ماه مه خاتمه دادند.
مراسم اول ماه مه در شهر سنندج در حالی امسال پر شکوه تر از سالهای گذشته برگزار شد که مامورین امنیتی از روز نهم اردیبهشت ماه در این شهر اقدام به بازداشت و احضار رهبران کارگری کردند اما هیچکدام از این اقدامات ضد کارگری نتواست مانعی در برابر کارگران شهر سنندج برای برگزاری با شکوه مراسم اول ماه ایجاد کند. در این مراسم صدها کارگر با در دست داشتن پلاکاردهایی با امضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی شرکت کرده بودند. برخی از کارگران حاضر در این مراسم تعداد کارگران شرکت کننده را بیش از ۸۰۰ نفر بر آورد کرده اند.
در این مراسم با مقاومت کارگران و موفقیت آنان در عقب راندن نیروهای امنیتی هیچ کارگری بازداشت نشد و تا لحظه مخابره این خبر (۲۲ شب) تاکنون گزارشی از دستگیری شرکت کنندگان در مراسم بدست اتحادیه آزاد کارگران ایران نرسیده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه رهبران کارگری که طی دیروز و امروز در شهر سنندج بازداشت شده‌اند، برگزاری پرشکوه مراسم اول ماه مه در شهر سنندج را به اعضای اتحادیه و دیگر دست اندر کاران این مراسم صمیمانه تبریک میگوید و به کارگران سنندج درود می فرستد.

 

زندباد اول ماه مه

زنده باد کارگران سنندج

******************

برگزاری پر شکوه مراسم اول ماه مه در سنندج

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ساعت ۱۸ امروز یازدهم اردی‌بهشت ماه بیش از ۸۰۰ نفر از کارگران سنندج با تجمع در خیابان ناصر خسرو مراسم اول ماه مه را با شکوه تمام برگزار کردند.
بنا بر این گزارش کارگران سنندج پس از تجمع در خیابان ناصر خسرو از مقابل پاساژ آشنا اقدام به راهپیمایی به سمت میدان اقبال کردند که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند. در این تجمع و راهپیمایی کارگران شعار میداند:

کارگر زندانی آزاد باید گردد - اعتراض اعتصاب حق مسلم ماست- کارگران جهان متحد شوید

در این تجمع و راهپیمایی پلاکاردهایی با امضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی حمل میشد. تا کنون گزارشی از دستگیری در این مراسم بدست ما نرسیده است. گزارش تکمیلی این تجمع و راهپیمایی متعاقباً منتشر خواهد شد.

زندباد اول ماه مه

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

زنده باد همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر

اتحادیه آزاد کارگران ایران - یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰