افق روشن
www.ofros.com

بیانیه پیرامون برگزاری تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱ مه ۲۰۱۹

امروز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت نود و هشت و متعاقب فراخوان های جداگانه ای از سوی بیش از بیست تشکل و نهاد کارگری و جمع و محافلی از بازنشستگان و دانشجویان، علیرغم فضای بشدت امنیتی و قُرُق خیابانهای منتهی به مجلس توسط نیروی انتظامی تجمع بزرگ کارگران و بازنشستگان و دانشجویان رأس ساعت ده صبح شکل گرفت.
شرکت کنندگان در این تجمع پلاکاردهای مختلفی در دست داشتند و شعارهای «کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد» ، » گرانی تورم بلای جان مردم» ، » درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید» «نان کار آزادی حق مسلم ماست» «این همه اختلاسگر زندانه سهم کارگر» و شعارهایی با خواست آزادی کارگران و معلمان و دانشجویان زندانی سر دادند.
صدها تن از کارگران با گرامیداشت روز جهانی کارگر و در اعتراض به فقر و فلاکت و گرانی و با نمایش جلوه ای شورانگیز از اتحاد و همبستگی، یکی از بی نظیرترین تجمع های کارگری را برپا داشتند. کمتر از نیمساعت از شروع تجمع گذشته بود که نیروهای لباس شخصی به همراه مأمورین نیروی انتظامی به تجمع کنندگان به شکل وحشیانه ای یورش برده و با ضرب و شتم شدید تعداد زیادی از کارگران و تجمع کنندگان را دستگیر کردند.
این یورش وحشیانه نیروهای امنیتی به تجمع روز جهانی کارگر و اقدام به دستگیری افراد از سوی شرکت کنندگان با مقاومت جانانه ای پاسخ داده شد و تجمع کنندگان توانستند تعدادی از همراهانشان را از دست نیروهای امنیتی نجات دهند اما در نهایت و با گسیل خیل عظیمی از نیروهای سرکوبگر تعداد زیادی از شرکت کنندگان در تجمع دستگیر شدند که اسامی برخی از بازداشت شدگان به قرار زیر است:
ناهید خداجو، نسرین جوادی، هادی سلیمانی، مهدی فخری، فرهاد شیخی، رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده، محمدعلی اصلاغی، سیدرسول طالب مقدم، اسدالله سلیمانی، فرحناز شیری، کیوان صمیمی، کامیار فکور، مرداس طاهری، محسن سلیمانی نژاد، عباس شمس، مهدی عظیمی، ماهان صالحی، قاسم خالویی، داوود رفیعی، امیرمحمد طاهری، آنیشا اسدالهی، الهام صالحی و خانم حسنی ویژه و
… برپایی تجمع روز جهانی کارگر حق پایه ای و بی چون و چرای کارگران است. چهل سال است که معیشت و زندگی کارگران را به گرو گرفته اند و هر زمان که کارگران مطالبات خود را مطرح کنند توسط نیروهای تامینِ امنیت سرمایه دارانِ غارتگر مورد شدیدترین سرکوبها قرار میگیرند.
کارگران ایران هیچگاه در مقابل این سرکوبگریها سرخم نکرده اند و چنانچه امروز در مقابل مجلس نشان دادند که بر سر زیست و معیشت شان هیچگونه سازشی نخواهند کرد و فریاد حق طلبی و مطالبه گری خویش را سر خواهند داد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران به تمامی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان شرکت کننده در تجمع روز جهانی کارگر درود میفرستد و ضمن محکوم نمودن تعرض وحشیانه به این تجمع، از تمامی تشکل های کارگری و معلمان و دانشجویان و بازنشستگان میخواهد تا به دستگیری شرکت کنندگان در این تجمع اعتراض نموده و پیگیر آزادی تمامی بازداشت شدگان شوند.

دستگیرشدگان فورا و بی قید و شرط آزاد باید گردند

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

همبسته باد مبارزات کارگران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - یازدهم اردیبهشت ماه نود و هشت