افق روشن
www.ofros.com

...احضار شیث امانی به اداره اطلاعات سنندج و تهدید اعضا


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹٦ - ۲۵ آوریل ۲۰۱٧

احضار شیث امانی به اداره اطلاعات سنندج و تهدید اعضای

اتحادیه آزاد کارگران ایران برای جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر

در پی احضار شیث امانی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج، وی ساعت ۱۴ روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه در این نهاد امنیتی حضور پیدا کرد.
این احضار بدنبال آن صورت گرفت که شیث امانی همراه با برخی دیگر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و فعالین کارگری شهر سنندج روز ۲٦ فروردین ماه، نامه ای را به فرمانداری سنندج دادند و طی آن خواهان صدور مجوز برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر شدند. اما به جای رسیدگی به خواست این کارگران برای صدور مجوز، روز سوم اردیبهشت ماه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج با استناد به مجوز قضائی اقدام به احضار شیث امانی کرد و پس از حضور وی در این نهاد، مامورین امنیتی به بازجوئی از ایشان در مورد مسائل کارگری، وضعیت اتحادیه و اعضای آن پرداختند و در پایان تهدید کردند که چنانچه ایشان و یا هر یک از اعضای اتحادیه در شهر سنندج اقدام به برپائی مراسم اول ماه روز جهانی کارگر بکنند برایشان گران تمام خواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن احضار شیث امانی و تهدید اعضای اتحادیه در شهر سنندج، عموم کارگران در سراسر کشور را به برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم روز جهانی کارگر فرا میخواند و بدینوسیله اعلام میدارد برگزاری مراسم این روز حق مسلم ما کارگران است و هیچ قدرتی نمیتواند ما را از برگزاری مراسم به مناسبت روزی که متعلق به ماست، بر حذر دارد.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

پیش به سوی برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر

اتحادیه آزاد کارگران ایران - پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹٦