افق روشن
www.ofros.com

مراسم گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                   پنجشنبه ١٢ اردیبهشت ۱۳۹٢

گزارش تکمیلی مراسم گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی

امروز ۱۱ یازده اردیبهشت ماه، هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران همگام با میلیونها کارگر در سرتاسر جهان، اول ماه مه روز جهانی کارگر را با برپائی تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی گرامی داشتند. در این تجمع که با همراهی بیش از ۵٠ نفر از کارگران شاغل و بازنشسته (همکاران طومار سی هزار نفری کارگران) کارخانه های مختلف منجمله کارگران ایران خودرو، کیمیدارو، کشتی سازی، پارس الکتریک، بیمارستانهای تهران، شرکت مینو، فولاد خوزستان، پتروشیمی ماهشهر، کارگران ساختمانی، تهران شیمی، شرکت های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ ، لاستیک البرز و برخی دیگر از مراکز صنعتی برگزار شد تجمع کنندگان با اعتراض به گرانی های سرسام آور خواهان لغو مصوبه حداقل مزد مصوب و تجدید نظر فوری در آن شدند.
این تجمع از ساعت ١٠ صبح با بر افراشتن پارچه نوشته ها و پلاکاردهایی از سوی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری آغاز شد و تا ساعت ١٣ ظهر ادامه داشت. بر روی این پلاکاردها نوشته شده بود: یک درصد تامین تامین، ٩٩ درصد گرسنه گرسنه - اول ماه مه (١١ اردیبهشت) روزجهانی کارگر گرامی باد - کارگران اتحاد اتحاد - خط فقر ١۵٠٠٠٠٠ تومان دستمزد کارگر ۴٧٨٠٠٠ تومان - دفاع از معیشت مان عین شرافتمان است - اعتراض سی هزار کارگر به حداقل مزد و اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی. در طول این تجمع خبرنگاران خبرگزاریهای فارس، ایلنا و خبرگزاری خانه ملت حضور پیدا کردند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این تجمع اعتراضی مسئولین امنیتی مجلس به کارگران تجمع کننده اعلام کردند مجلس تعطیل است به همین دلیل از آنان خواسته شد تا دلیل تجمع و خواستهای خود را بصورت مکتوب اعلام کنند. در ادامه این تجمع کارگران خواهان مطرح شدن خواست خود مبنی بر توقف گرانیها و تجدید نظر فوری در حداقل مزد در هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شدند که این خواستها با تنظیم صورتجلسه ای با شرکت یکی از مشاورین رئیس مجلس شورای اسلامی از سوئی و پروین محمدی و اشرف بنائی به نمایندگی از سوی کارگران تجمع کننده مکتوب شد و مقرر گردید هفته آینده با بازگشائی مجلس شورای اسلامی در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گیرد و پروین محمدی، اشرف بنایی و شاپور احسانی راد به نمایندگی از سوی کارگران تجمع کننده پیگیر آن در مجلس شورای اسلامی شوند.
در این تجمع مامورین امنیتی دو نفر از کارگران جوانی را که اقدام به تصویر برداری از تجمع کرده بودند بازداشت کردند که یکی از آنها آزاد شد اما مامورین انتظامی نفر بعدی را همچنان تحت بازداشت نگه داشتند که همین امر باعث شد کارگران تجمع کننده با ادامه تجمع خود خواهان آزادی وی شوند و پایان تجمع خود را منوط آزادی این کارگر کنند. بدنبال این وضعیت مامورین انتظامی کارگر دستگیر شده را آزاد کردند اما دوربین و کارت شناسائی وی ضبط گردید که مقرر شد یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به همراه این کارگر در هفته آینده پیگیر دریافت دوربین و کارت شناسائی وی شوند.
از نکات بسیار مهم گرامیداشت روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی نقش بارز زنان کارگر بازنشسته و شاغل در این تجمع بود. این زنان که تعداد آنان حدود ده نفر بود پیشاپیش دیگر کارگران تجمع کننده در مقابل مجلس قرار داشتند و آنان را در طول تجمع نمایندگی میکردند.
در این تجمع بدلیل محدودیتهای موجود، کارگران شرکت کننده در جمعهایی چند نفره از کارخانه های خود حضور پیدا کرده بودند و بدلیل اعمال محدودیتهای پلیسی فقط چند تصویر از آغاز این تجمع گرفته شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١١ اردیبهشت ماه ١٣٩٢

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

از دقایقی پیش تجمع هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در اعتراض به حداقل مزد مصوب و گرانی در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شده است