افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از خیابان انقلاب در تهران و

تشدید فضای امنیتی و یورش به مراسم اول ماه مه درسنندج


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         شنبه ١١ اردیبهشت ١٣٨٩


گزارشی از خیابان انقلاب درتهران، تشدید فضای امنیتی و یورش به مراسم اول ماه مه در سنندج

و گسترش احضار و تهدید اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در این شهر

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران فضای شهر تهران از میدان انقلاب تا میدان آزادی و خیابانهای منتهی به وزارت کار بشدت امنیتی است و ماموران گارد ویژه و موتور سوار این مناطق را تحت کنترل خود گرفته اند.
بنا بر این گزارش بیشترین حجم نیروهای امنیتی و انتظامی در حوالی وزارت کار و میدان انقلاب مستقر هستند و محدوده میدان انقلاب تا میدان آزادی چه به لحاظ حضور مردم و چه به لحاظ حضور نیروهای امنیتی از حالت عادی خارج شده است.
بر اساس آخرین اخبار دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران در حال حاضر (ساعت ٣٠/١٨) جمعیت نسبتا چشمگیر تری در حوالی پارک دانشجو در چهار راه ولیعصر به چشم میخورند.
در شهر سنندج نیز فضای این شهر بشدت امنیتی است و از صبح امروز علاوه بر احضارکارگرانی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که لیست آنها منتشر شده است خالد سواری در طول امروز بار دیگر احضار و ساعتی پیش آزاد شد. همچنین سعید کرمی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز ساعاتی پیش احضار شد که تاکنون خبری از وضعیت وی در دست نیست.
بنا بر آخرین گزارشها از شهر سنندج امروز علاوه بر احضارهایی که نیروهای امنیتی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران بعمل آورده اند تعداد دیگری از اعضای اتحادیه آزاد کارگران نیز از طریق تماسهای تلفنی توسط نیروهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفته اند.
لازم به یادآوری است فواد کیسخروی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران از دیشب بازداشت شده است و صبح امروز نیز صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه در منزل خود و با اهانت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. پیگیری خانواده های صدیق کریمی و فواد کیسخروی در مورد وضعیت این دو نفر تا کنون نتیجه ای نداده است.

زنده باد اول ماه مه

-----------------------

یورش نیرو های امنیتی به مراسم اول ماه مه در شهر سنندج

علیرغم فضای شدید امنیتی در شهر سنندج و احضار و دستگیری و تهدید کارگران، مراسم اول ماه مه با راهپیمائی کارگران در این شهر بر گزار شد.
بنا بر خبرهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یازدهم اردیبهشت ماه ١٣٨٩ علیرغم فضای شدید امنیتی در شهر سنندج و احضار و دستگیری و تهدید کارگران و اعضای اتحادیه در این شهر، مراسم اول ماه مه در شهر سنندج با راهپیمائی کارگران برگزار شد.
بر اساس این گزارش جمعیتی از کارگران که تعداد آنها به حدود ٢٠٠ نفر میرسید در ساعت ١٨ امروز در خیابان نمکی از خیابانهای مرکزی این شهر تجمع کردند و به طرف میدان فردوسی دست به راهپیمائی زدند.
بنا بر این گزارش در همان لحظه های اول شروع راهپیمائی به طرف میدان فردوسی در حالی که کارگران پلاکاردهایی در رابطه با اول ماه مه بدست گرفته بودند و شعار "کارگر اتحاد اتحاد" سر میدادند مورد تهاجم نیروهای امنیتی و گارد ویژه قرار گرفتند و پس از مدت کوتاهی درگیری بین این نیروها و کارگران و ضرب شتم تعدادی از آنان توسط نیروهای امنیتی ، این نیروها موفق به متفرق کردن جمعیت تظاهر کننده شدند.
بر اساس این گزارش کارگران تصمیم داشتند راهپیمائی خود را تا سه راه نمکی ادامه داده و سپس با تجمع در آنجا اقدام به قرائت قطعنامه ١۵ ماده ای مشترک تشکلهای کارگری ایران به مناسبت اول ماه مه بکنند که با هجوم نیروهای امنیتی و گارد ویژه مواجه شدند. در این تجمع و راهپیمائی با مقاومت کارگران، نیروهای امنیتی موفق به دستگیری کارگران تظاهر کننده نشدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تبریک اول ماه مه به کارگران شهر سنندج به همه آنان درود می فرستد و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه و فواد کیخسروی از اعضای اتحادیه از زندان است.

زنده باد اول ماه مه

اتحادیه آزاد کارگران ایران - یازدهم اردیبهشت ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com