افق روشن
www.ofros.com

اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت

اول ماه مه خواستار صدور مجوز راهپیمایی در شهر سنندج شد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      سه شنبه ۵ اردیبهشت ١٣٩١

اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت

اول ماه مه خواستار صدور مجوز راهپیمایی در شهر سنندج شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سی ام فروردین ماه، طی نامه ای به فرمانداری شهر سنندج خواستار صدور مجوز و تامین امنیت راهپیمایی کارگران به مناسبت اول ماه مه در خیابان فردوسی این شهر شد. این نامه به امضای جمعی از فعالین کارگری و کمیته هماهنگی نیز رسیده است.
بنا بر خبرهای رسیده به سایت اتحاد، این نامه از سوی فرمانداری سنندج دریافت و در سی ام فروردین ماه به ثبت دبیر خانه آن رسیده است.
امروز سوم اردیبهشت ماه اعضای هیئت مدیره اتحادیه جهت کسب اطلاع از روند صدور مجوز به فرمانداری سنندج مراجعه کردند اما جواب روشنی به آنان داده نشد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام میدارد کارگران ایران حق دارند همچون میلیونها کارگر در سرتاسر جهان و با تامین امنیت راهپیمایی، در روز جهانی کارگر به خیابانها بیایند و خواستهای خود را اعلام کنند.
اول ماه مه امسال با توجه به فراخوان اعتصاب جهانی از سوی جنبش اشغال وال استریت یکی از پرشکوه ترین روزهای جهانی کارگر خواهد شد. در این میان کارگران ایران نیز با توجه به موج گرانی های سرسام آور، بیکار سازی ها، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر، عدم پرداخت دستمزدها و دهها تعرض دیگر به شرایط کار و زیست خود و در همبستگی جهانی با کارگران سراسر دنیا به خیابانها خواهند آمد و مطالبات خود را فریاد خواهند زد.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی سراسری کارگران ایران

زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر

اتحادیه آزاد کارگران ایران - سوم اردیبهشت ماه ١٣٩١