افق روشن
www.ofros.com

تداوم بازداشت و احضار فعالین کارگری در شهر سنندج


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        شنبه ١١ اردیبهشت ١٣٨٩


تداوم بازداشت و احضار اعضا و فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران

در شهر سنندج و حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح این شهر و میدان انقلاب در تهران

نیروهای امنیتی و انتظامی از دیروز بعد از ظهر تهاجم گسترده ای را به اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج آغاز کرده اند. دیروز بعد از ظهر ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره و فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران به نامهای شریف ساعد پناه، شیث امانی، صدیق کریمی، اسماعیل کاظمی و خالد سواری به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شده و در رابطه با مراسم روز جهانی کارگر مورد بازجوئی قرار گرفته و سپس آزاد شدند.
بنا بر خبرهای دریافتی توسط اتحادیه ازاد کارگران ایران صبح امروز نیز آقایان صدیق کریمی عضو هیئت مدیره و فواد کیخسروی از اعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران بازداشت شدند و هم اکنون در بازداشت بسر میبرند. همچنین صبح امروز خالد سواری از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در سنندج بازداشت و سپس ازاد شد.
بنا براین خبرها احتمال بازداشت افراد دیگری از اعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران در شهر سنندج وجود دارد که تا کنون ما خبرهای دقیقی در اینمورد بدست نیاورده ایم. هجوم گسترده به فعالین و اعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران در شهر سنندج در حالی ادامه دارد که هنوز مراسمی در شهر سنندج به ماسبت اول ماه مه برگزار نشده است و نیروهای امنیتی و انتظامی از جمله در میدان آزدای، میدان انقلاب و خیابان فردوسی حضور گسترده ای دارند.
همچنین بنا بر خبرهای رسیده از تهران هم اکنون نیروهای امنیتی بطور گسترده ای در میدان انقلاب مستقر شده اند و در خیابانهای منتهی به وزارت کار در خیابان ازادی نیز این نیروها به چشم میخورند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن هجوم گسترده به اعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران و بازداشت فواد کیخسروی و صدیق کریمی در شهر سنندج، اعلام میدارد برگزاری مراسم روز جهانی کارگر حق مسلم کارگران است و عموم کارگران را در سراسر کشور به گرامیداشت روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم به همین مناسبت فرا میخواند.

زنده باد اول ماه مه

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١١ اردیبهشت ١٣٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com