افق روشن
www.ofros.com

فرخنده باد روز جهانی کارگر بر تمامی کارگران


فعالان کارگری ضدسرمایه داری                                                                              دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۹ مه ۲۰۱٦

با خبر شدیم:
کارگران کارخانجات مختلف استان گیلان به مناسبت روز جهانی کارگر روز جمعه ٩۵/٢/١٠ در قالب گل گشت به همراه خانواده هایشان به دشت و مناطق سر سبز استان رفتند . کارگران در این روز همبستگی جهانی کارگران به شادی . پایکوبی و سخنرانی و ... پرداختند . در این میان با گفتگو و درد دل مشکلات کارگری مشترکشان را به رایزنی گذاشتند. همچنین باخبر شدیم مراسم دولتی روزکارگر درتاریخ ٩۵/٢/١٢ یکشنبه در مقابل خانه ی کارگر رشت با حضور بیش از ٣٠٠ کارگر و با سخنرانی ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر و معاون سیاسی استانداری برگزار شد که از ساعت ٩ صبح تا یک بعد از ظهر طول کشید و در نهایت از کارگران با نهار پذیرایی کردند، ایزدی از شهردار و سایر نمایندگان حکومتی گله داشت که علیرغم دعوت از آنها کسی حضور نیافت در ضمن از مأموران پلیس و ... به علت برگزاری کنگره ٨٠٠٠ کشته شده و قربانیان جنگ و... در این مراسم خبری نبود.

فعالان کارگری ضدسرمایه داری "گیلان"