افق روشن
www.ofros.com

فرخنده باد اول ماه مه

روز جهانی کارگر در رشت

فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                       چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹٦ - ۳ مه ۲۰۱٧

دوستان کارگر
فرا رسیدن روز همبستگی کارگران جهان را به تمامی کارگران شادباش می گوییم. به امید روز قطعی نبرد علیه نظام سرمایه داری برای از هم گسستن زنجیر استثمار و بردگی مزدی...

پیش بسوی ایجاد شوراهای ضد سرمایه داری

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

**************

روز جهانی کارگر در رشت

روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت بیش از دویست نفر از کارگر و کارگران بازنشسته از ساعت ۹ صبح در مراسم دولتی خانه کارگر واقع در کمر بندی شهید بهشتی رشت شرکت کردند. سخنران این مراسم حسنی نماینده مجلس سرمایه داری اسلامی رشت بود.
خواسته های کارگران بروی پلاکاردها نوشته شده بود و در پارکینگ خانه کارگر قرار داشت. مطالبات معوقه کارگران فضای سبز، بیمه شدن کارگران ساختمانی، پایین بودن سطح مستمری کارگران بازنشسته و ... کنترل اوضاع توسط مزدوران خانه کارگر و ماموران لباس شخصی قرار داشت. در ضمن چند تن از کارگران زن که پلاکارد "کارگران متحد شوید" در دستشان بود مورد تهدید مزدوران خانه کارگر قرار گرفتند که با دخالت سایر کارگران مرد از محل خارج شدند.

مسابقه فوتبال سپیدرود و نساجی مازندران
بیش از هجده هزار نفر برای تماشای فوتبال بین سپیدرود رشت و نساجی مازندران عصر روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت به ورزشگاه عضدی ( زمین ورزش رشت) با لباس های سرخ آمده بودند تا تیم محبوبشان را تشویق کنند.
پس از پایان بازی با برد سپید رود، خیابانهای اطراف پر از جوانان سرخپوش شده بود . بگونه ای که نیروهای انتظامی و امنیتی دچار وحشت و استیصال در کنترل این امواج جمعیتی شده بودند که تا پاسی از شب در خیابانهای منظریه و گلسار این جو وجود داشت. در این میان چند درگیری بین ماموران و جوانان بوجود آمد و .... نتیجه جالب است برگزاری روز کارگر با ۲۰۰ نفر، مسابقه فوتبال با بیش از هجده هزار نفر. چرا؟؟

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان