افق روشن
www.ofros.com

اول ماه مه روز جهانی کارگر فرخنده باد


فعالان کارگری ضدسرمایه داری                                                                        یکشنبه ١٠ اردیبهشت ١٣٩١

ما این روز بزرگ را به کلیه کارگران در بند نظام سرمایه داری جهانی را تبریک می گوییم. آری اول ماه مه که روز همبستگی جهانی کارگران علیه سرمایه داری است آنهم در دورانی که جنبش ضد سرمایه داری این بار پس از بیش از یک قرن مبارزات کارگران جهانی از قالب و پوسته و خرقه فرقه های گوناگون بدر آمده و زیر آفتاب درخشان هستی به نمایش پیکر تنومند خویش ایستاده است. جنبش ضد سرمایه داری خود را آماده نبردهای سرنوشت ساز با جنگ سالاران سرمایه می کند آنهم در دوران رکود و بحران نظام سرمایه داری جهانی سیمرغ و راهنمای این پهلوانان اسطوره ای، همان دانش مبارزات، تجربه های تاریخی وی، از زمان برده داری باستانی قرون وسطا، تا برده دارای مدرن امروزی است.
چراغ راهنمای کارگران تجربه ی بارها شکست و پیروزی های وی است.
اینک پهلوانان واقعا انقلابی، فارغ از هر رنگ، پوست و نژاد و زبان و فرهنگ جغرافیایی دست در دست یکدیگر می دهند تا با اتحادی به وسعت جغرافیای کار بسوی دژهای سرمایه داری یورش برده و سلاح شوراهای انقلاب کارگری آبدیده در کوره مبارزات، نبرد تاریخ ساز قرن انقلاب کارگری را آغازیده اند. آری دوستان کارگر نبردهای جانانه در پیش روست. فراتر از پیکارهایی که تاکنون شاهد آن بودیم .
ما کارگران ضد سرمایه داری وحشت این زهر را به کامشان می ریزیم. چشم اسفندیار و پاشنه آشیل شان را با پیکانی از جنس شوراهای کارگری ضد سرمایه داری هدف گرفته ایم.

***************

یک خبر شاد

با سلام
با خبر شدیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد آزاد شد. ما این خبر مسرت آور را به کلیه کارگران فعال و مبارزان ضد سرمایه داری تبریک می گوییم و در ضمن خواستار آزادی تمامی فعالان کارگری، فعالان آزادی های مدنی از زندانهای سرمایه داری هستیم. راستی اینان به چه اتهامی در بند هستن. کدام قانون بشر دوستانه و انسان دوستانه آنها را محکوم به محرومیت از حضور در جامعه کرده است؟ چه کسی این حق را به شما داده است که به خاطر افزایش دستمزد و ایجاد تشکل مستقل از دولت و کارفرما، کارگران را محکوم به زندان می کنید؟ بهرحال ما آرزوی سلامت برای مددی و تمامی فعالان کارگری و خانواده هایشان را داریم.

به امید پیروزی بر نظام سرمایه داری

***************

تقدیرنامه از دوستان کارگر تهرانی

دوستان کارگر با درود فراوان
فرزند یکی از کارگران زحمتکش نیازمند عمل جراحی حساسی بود جهت این عمل جراحی حساس وی را از شهرستان به تهران اعزام کردند در تهران دوستان کارگر ما با تمام امکانات مالی و معنوی به کمک فرزند این دوست کارگر شتافتند و توانستند با همیاری و کمک های خود فداکارانه فرزند این دوست کارگرمان را از مرگ نجات دهند بدینوسیله ما فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان از کلیه دوستان کارگرمان، بخاطر تلاش بی دریغشان "کمال تشکر" را داریم.

با سپاس فراوان از کردار فداکارانه تان

فعالان کارگری ضدسرمایه داری گیلان