افق روشن
www.ofros.com

روز جهانی کارگر فرخنده باد


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                        یکشنبه ١٧ اردیبهشت ١٣٩١

صعود کارگران کوهنورد سراسر ایران به ارتفاعات ماسوله در گیلان

به مناسبت روز جهانی کارگر حدود ١٨٠ کارگر در قالب تیم های کوهنوردی کارگری ایران روز چهارشنبه ١٣/٢/٩١ وارد گیلان شدند.
کارگران در خوابگاه های مهمانسرای ورزشی کارگران واقع در سنگاچین انزلی به میزبانی هیئت کوهنوردی گیلان مستقر شدند. کارگران در همایش روز چهارشنبه جهت رایزنی پیش نویس اساسنامه گروه های کوهنوردی کارگری شرکت کرده و پیشنهادات خود را ارایه کردند.
صبح روز پنجشنبه ١۴/٢/٩١ کارگران کوهنورد در روزی آفتابی بسوی ارتفاعات ماسوله - قله شاه معلم - صعود کردند آنان پس از برگزاری مراسم جشن روز جهانی کارگر به ماسوله برگشته تا هر یک از گروه های کوهنوردی کارگر با خاطره ای خوش به استان های خود باز گردند.
همچنین روز جمعه ١۵/٢/٩١ هیئت کوهنوردی کارگری گیلان به همراه تیم های مختلف کوهنوردی از کارخانجات مختلف استان به منطقه کوه روبار صعود کردند تا این روز جهانی را در کنار خانواده های خود در دامن طبیعت به جشن و سرور بپردازند.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان