افق روشن
www.ofros.com

فعالیت تراکت چسبانی در اول ماه مه تبریز


فعال سیاسی                                                                                                        جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱ مه ۲۰۱۵

  با توجه به تشدید فشار نهادهای امنیتی، موج بازداشت‌ها و برخورد با فعالین کارگری در آستانه اول ماه می، روز جهانی کارگر و عدم صدور مجوز برای برگزاری مراسم، تعدادی از فعالین کارگری در تبریز با نصب پوسترها و تراکت‌هایی در مکان‌ها و معابر عمومی شهر تبریز، ضمن تاکید بر مطالبات و خواسته‌های کارگران، اول ماه می، روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.