افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از برپایی رژه اول مه ٢٠١۴ در روتردام - هلند


حزب کمونیست ایران - هلند                                                                          جمعه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۹۳ ...

روز پنج‌شنبه اول ماه مه هم‌گام و هم‌ صدا با کارگران جهان شهر روتردام نیز شاهد رژه باشکوه اول ماه مه بود. این تظاهرات که به فراخوان کمیته برگزاری اول مه روتردام از جمله تشکیلات هلندِ حزب کمونیست ایران برگزار گردید، صدها نفر از کارگران و مردم آزادیخواه، احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست از کشورهای مختلف در آن شرکت داشتند و صف طبقاتی خود را در مقابل سرمایه داری به نمایش گذاشتند.
شرکت‌کنندگان از ساعت ٦ بعدظهر جلوی ستادهاوس (Stadhuis) تجمع کردند و مراسم با سرود انترناسیونال (سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر) آغاز شد. سپس تظاهرکنندگان با حمل پرچم، پلاکارد و سردادن شعارهای کارگری و سوسیالیستی اقدام به راه‌پیمایی کردند و خیابانهای شهر روتردام را به صف اعتراضی کارگران علیه نظام سرمایه داری تبدیل کردند و راه‌پیمایی را تا میدان سخاوبورخ (Schouwburgplein) ادامه دادند. سپس با تجمع در این میدان با معرفی برنامه ها، مراسم را با سخنرانی از سوی نماینده‌ی کمیته اول مه روتردام ادامه دادند. در این سخنرانی که به بحران سرمایه‌داری و تبعات ویران‌گر آن بر کارگران و زحمتکشان جهان پرداخته بود، خواستار مبارزه‌ی بی‌وقفه کارگران علیه نظام سرمایه‌داری شد. همچنین، بخشی از بیانیه به وضعیت کارگران و فعالین کارگری دستگیر شده توسط رژیم ایران پرداخت. در این بیانیه‌ ضمن محکوم کردنِ به بند کشیدنِ رهبران کارگری، آزادی فوری این فعالین را خواستار شد.
لازم به ذکر است که شمارِ زیادی از اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران با شور و شوق زیادی در این تظاهرات شرکت کردند و با سردادن شعار، حمل پلاکارد و تصاویری از فعالین کارگری زندانی حمایت و همبستگی طبقاتی خود را با کارگران در بندِ رژیم سرمایه داری اسلامی ایران اعلام کردند. در این میان اعضای حزب اقدام به پخشِ بیانیه کمیته هلندِ حزب به دفاع از فعالین کارگری به زبان هلندی و بیانیه حزب به مناسبت اول مه به زبان انگلیسی درمیان شرکت‌کنندگان کردند.
رژه و مراسم اول ماه با با اجرای سرود انقلابی، موزیک و کارهای هنری مختلف از سوی شرکت‌کنندگان تا ساعت ٩ شب ادامه داشت.

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران - هلند

٢ مه ٢٠١۴