افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از برپایی مارش اول مه ٢٠١٣ در روتردام - هلند


حزب کمونیست ایران - هلند                                                                                 جمعه ١٣ اردیبهشت ۱۳۹٢

روز چهارشنبه اول مه همگام و متحد با کارگران جهان شهر روتردام هم شاهد رژه باشکوه اول ماه مه بود. این تظاهرات که به فراخوان کمیته برگزاری اول مه روتردام و از جمله تشکیلات هلند حزب کمونیست ایران برگزار گردید، صدها نفر از کارگران و مردم آزادیخواه، احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست از کشورهای مختلف در آن شرکت داشتند و صف طبقاتی خود را در مقابل سرمایه داری جهانی به نمایش گذاشتند.
شرکت کنندگان از ساعت ٦ بعدظهر جلوی ستادهاوس (Stadhuis) تجمع کردند و مراسم با سرود انترناسیونال (سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر) آغاز شد. سپس تظاهرکنندگان با حمل پلاکارد و سردادن شعارهای کارگری و سوسیالیستی اقدام به راهپیمایی کردند و خیابانهای شهر رتردام را به صف اعتراضی کارگران علیه نظام سرمایه داری تبدیل کردند و راهپیمایی را تا میدان سخاوبورخ (Schouwburgplein) ادامه دادند. سپس با تجمع در این میدان با معرفی برنامه ها، مراسم را با سخنرانی از سوی نماینده کمیته اول مه رتردام ادامه دادند. به دنبال شرکت کنندگان با اجرای سرود انقلابی، موزیک و کارهای هنری مختلف به مراسم شور و شوق انقلابی و خاصی بخشیده بودند که از سوی شرکت کنندگان با استقبال گرم روبرو شد. در میان برنامه ها گروه سرود حزب کمونیست ایران هم سرود "بسوی سوسیالیسم" را اجرا کرد و با حمل عکس هایی از فعالین کارگری زندانی این سرود را به تمامی کارگران جهان و مخصوصا فعالین کارگری در بند تقدیم کردند.
لازم به ذکر است که شمار زیادی از اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران با شور و شوق زیادی در این تظاهرات شرکت کردند و با حمل پلاکارد، سردادن شعار از جمله (مرگ بر سرمایه داری، زنده باد سوسیالیسم - کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد - مرگ بر جمهوری اسلامی و ...) و عکس هایی از فعالین کارگری زندانی حمایت و همبستگی طبقاتی خود را با کارگران در بندِ رژیم سرمایه داری اسلامی ایران اعلام کردند. این حرکت از یک سو در راستای کمپین های حمایتی از فعالین و پیشروان کارگری زندانی و شرایط سخت و طاقت فرسای کارگران ایران می باشد تا صدای برحق آنها را به گوش هم طبقه ای هایشان در دیگر نقاط جهان رساند و از سوی دیگر ماهیت ضد کارگری و فاشیستی رژیم سرمایه داری ایران را افشا و رسوا کرد و کارگران و مردم آزادیخواه جهان را به حمایت از کارگران ایران فراخواند. در این میان اعضای حزب اقدام به پخش نشریه انگلیسی (Worker’s voice) و بیانیه حزب به مناسبت اول مه به زبان انگلیسی درمیان شرکت کنندگان کردند. این مراسم ساعت ۹ شب در میان شور و شادی حاضرین به پایان رسید.

 

 

 

 

 

 

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران - هلند

٢ مه ٢٠١٣