افق روشن
www.ofros.com

در روز ١١ اردیبهشت چه گذشت؟


آژانس ایران خبر                                                                                     چهارشنبه ١۵ اردیبهشت ١٣٨٩

روز كارگر ١٣٨٩- تهران: از ساعت ٧.٣٠ دقیقه صبح روز شنبه مورخه ١١/٢/٨٩ روز جهانی كارگر نیروهای انتظامی و یگان ویژه از میدان فردوسی خیابان انقلاب و میدان انقلاب خیابان آزادی تا میدان آزادی در میدانها و خیابانهای منتهی به خیابان آزادی مستقر شده بودند ولی عده ای آنها كم بود هر چه به ساعت برگزاری مراسم نزدیك تر می شد بر تعداد نیروهای انتظامی و یگان ویژه و نیروهای لباس شخصی امنیتی افزوده می شد.
نیروهای انتظامی و لباس شخصی از ساعت ١١ صبح مقابل دانشگاه تهران و خیابانهای قدس و ١٨ آذر نیروهای خودشان را با تمام تجهیزات به فاصله های ١٠ متر ی مستقر كرده بودند و هر چه به تعطیلی دانشگاه نزدیك تر می شد بر تعداد این نیروها افزوده می شد. ساعت ١٦ دانشجویان از دانشگاه گروه گروه بیرون می آمدند و نیروهای امنیتی با موتور و پیاده دانشجویان را تعقیب می كردند هر كسی از دانشگاه بیرون می آمد به طرف میدان انقلاب حركت می كرد.
از ساعت ١٢ ظهر روز جهانی كارگر نیروهای امنیتی و انتظامی با ماشین های نظامی و جرثقیل در جلوی وزارت كشور مستقر شده بودند. نیروهای انتظامی و پلیس راهور در عوارضی كرج - تهران اتوبوسهایی كه از شهرستانهای تبریز- زنجان- قزوین و غیره وارد تهران می شدند بازرسی می كردند در همین راستا سه دستگاه اتوبوس ٣٠٢ كه از شهرهای كرج- شهریار- اسلامشهر- و رباط كریم به تهران آمده بودند توسط نیروهای انتظامی در میدان آزادی متوقف شدند . كارگرانی كه در این اتوبوسها بودند عكس های منصور اسالو، ابراهیم مددی، علی نجاتی و فرزاد كمانكر را بر دست داشتند كه با تهدید نیروهای انتظامی و لباس شخصی، اتوبوسها در میدان دور زدند و مجبور به برگشت شدند.
از ساعت ١٦ یكباره میدان انقلاب و خیابان آزادی خیابان بهبودی- خوش- شادمان-جیحون و خیابانهای منتهی به خیابان آزادی مملو از جمعیت شد ماموران انتظامی با دیدن این وضع سراسیمه آرایش گرفتند و به موتور سواران خود دستور دادند در خیابان آزادی تا میدان انقلاب مانور بدهند و مردم را بترسانند ولی همچنان بر تعداد مردم افزوده می شد.
كارگرانی كه از محلهای مختلف برای شركت در مراسم اول ماه مه، به دعوت تشكل های مستقل به تهران آمده بودند از خیابان جیحون تا بهبودی در حال رفت و آمد بودند و منتظر شكل گیری راه پیمایی بودند. این وضعیت همچنان ادامه داشت. نیروهای انتظامی و امنیتی و موتور سواران برای ترساندن كارگران و مردم دائماً محلهای خود را عوض می كردند. بیشترین تمركز نیروهای انتظامی و یگان ویژه در خیابان بهبودی، خیابان شادمان ،خیابان جیحون، و مقابل وزارت كار و سازمان تامین اجتماعی ، همچنین در خیابان های اطراف وزارت كار بود.
جمعیت زیادی مقابل وزارت كار و خیابان جیحون- بهبودی و خیابان شادمان و ایستگاه های اتوبوس حضور داشتند تعداد زیادی ازجمعیت در پاركهای اطراف وزارت كار و پارك سرو دپو شده بودند.
هر چه جلو تر می رفتیم بر تعداد جمعیت افزوده می شد دانشجویان هم بر تعداد جمعیت اضافه شدند و كارگران بعد از پایان كارشان به آنجا مراجعه كرده بودند نیروهای انتظامی با دیدن خیل عظیم مردم وحشت زده شده بود، دائما بیسیم ها به صدا در می آمد و اعلام می كردند : ”آماده باش باشید در صورت تجمع شدیدا برخورد بكنید”.
از ساعت١٧ نیروهای بیشتری را به خیابان آزادی و جیحون و بهبودی منتقل كردند طوری كه در دو طرف خیابان این نیروها به فاصله كمتر از یك متر از هم آرایش گرفته بودند.
از سر خیابان جیحون تا خیابان بهبودی و بالعكس از جلو وزارت كار تا خیابان شادمان به فاصله یك متر از هم آرایش گرفته بودند. نیروی انتظامی و یگان ویژه و گارد ضد شورش و لباس شخصی ها وگاها موتور سواران لباس شخصی كه چپیه فلسطینی بر گردن داشتند ماموریت سركوب مراسم روز كارگر را بر عهده داشتند ولی با تمام این تجهیزات و نیروی نظامی و رعب و وحشت كارگران و زنان و مردم راس ساعت١٨ از خیابان جیحون تجمع را شكل دادند و به طرف وزارت كار با شعار زنده باد كارگر، حركت كردند. بعد از ١٠ دقیقه نیروهای انتظامی و یگان ویژه به تجمع كنندگان حمله ور شد كه بلافاصله تجمع كنندگان متفرق شدند.
این پایان كار نبود دانشجویان دختر و پسر و زنان و عده ای از مردان در خیابان آزادی تقاطع جیحون تجمع كردند وشعار آزادی عدالت حق مسلم ماست- مرگ بر دیكتاتور سر دادند كه بلافاصله نیروهای امنیتی و یگان ویژه به صف این تجمع كنندگان حمله كردند و با ضربه های باتوم و ایجاد سرو صدا و رعب و وحشت آنها را متفرق كردند. كارگران زیادی از شهرهای كرج- ملارد- رباط كریم- شهریار-اسلامشهر- ورامین- قرچك- ورد آورد- سلطان آباد و اكبر آباد و كارگران كارخانه هایی كه در غرب تهران و جنوب تهران قرار دارند در این برنامه حضور داشتند.
همچنین كارگران زیادی بعد از پایان كار خود با پای پیاده به محل برگزاری مراسم آمده بودند. شهروندان زیادی در این مراسم حضور داشتند، دختران و پسران دانشجو و زنان بیشترین حضور را داشتند.
حدودا ١٠٠٠ نفر فقط در خیابانهای آزادی، مقابل وزارت كار ، خیابان بهبودی ،خیابان جیحون،خیابان شادمان، مترو شادمان حضور آشكار داشتند و تعداد خیلی زیادی در داخل خیابانهای فرعی و پارك های اطراف خیابان آزادی و وزارت كار جمع شده بودند و منتظر تجمع بودند.
علیرغم این همه خفقان و فضای رعب و وحشتی كه از صبح تهران را به یك پادگان نظامی شبیه ساخته بود، كارگران و دانشجویان زنان و شهروندان به این فراخوان لبیك گفتند و حضور پیدا كردند و حتی تجمع هم انجام دادند و شعار زنده باد كارگر- آزادی عدالت حق مسلم ماست- مرگ بر دیكتاتور سر دادند.
ضمنا از ساعت١٧.٣٠ دستگیریهای انفرادی انجام می گرفت و بعد از بازداشت ، به داخل محوطه وزارت كار منتقل می كردند و بعد از بازجوی كوتاه آنها را آزاد می كردند و در ساعت١٨.٠٠ ، ١٠ نفر كه دو نفر آنها خانم بودند و هویت آنها برای فعالین كارگری ناشناخته بود، دستگیر و به كلانتری نواب منتقل شدند.

آژانس ایران خبر - ۱۴/۲/١٣٨٩