افق روشن
www.ofros.com

فراخوان به برگزاری مراسم روز جهانی کارگر


مشترک                                                                                                   چهارشنبه ٨ اردیبهشت ١٣٨٩

کارگران!
اول ماه مه ( یازده اردیبهشت ) روز ماست، روز اعتراض ما به فقر و نابرابری است. در این روز خیابانها را مال خود کنیم و یکپارچه و متحد از حقوق انسانی خود به دفاع برخیزیم.
ما روز یازده اردیبهشت ماه از ساعت ٦ بعداز ظهر از مقابل دانشگاه تهران به طرف ساختمان وزارت کار در خیابان انقلاب دست به راهپیمایی خواهیم زد و با تجمع در مقابل وزارت کار، فریاد اعتراض به زندگی جهنمی موجود را سر خواهیم داد.

زنده باد روز جهانی کارگر

جمعهایی از کارگران ایران خودرو
پارس الکتریک
کارگران کارخانه های محور اسلامشهر و جاده قدیم کرج