افق روشن
www.ofros.com

خطاب به مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر در شهر گوتنبرگ سوئد


جمعی از فعالین کارگری                                                                                 دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۹٢

خطاب به مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر در شهر گوتنبرگ سوئد

.............................................................................

برگزاری روز جهانی کارگر حق مسلم ماست

حضار محترم ؛
هم چنان که می دانید امروز فراتر از هر زمانی مصائب نظام سرمایه داری به شکل عریان تر وبا ساختاری از کار افتاده بر زندگی ما سایه انداخته است. همانطور که در بیانیه مشترک خود در اول اردیبهشت ماه خطاب به فعالین خارج کشور یاد آور شدیم ، جامعه‌ی ایران در آستانه فلاکت قرار گرفته است و میلیون ها انسان کارگر و زحمتکش در بدترین شرایط ممکن به زندگی خود ادامه می دهند و با دلی پر از امید به افقی دیگر می اندیشند. به دنیایی عاری از کار مزدوری واستثمار!
تجدید بحران های ذاتی سرمایه ،فجایع و تراژدیهای بسیار دردناکی را برای ما ایجاد نموده،ودر حال تداوم پروژه های مخربش می باشد. نظام سرمایه داری با فروپاشی بلوک سرمایه داری شرق ، پایان تاریخ را اعلام و خود را منجی بشریت معرفی کرد .
اما این گفته ها سرابی بیش نبود . سیستم بورژوازی عمیقا با بحران های عمیقی درگیر است . پیامدهای این بحران را می توان در کوچه و خیابان ، محل کار وزندگی به راحتی مشاهده کرد.ما شاهد بربریت مطلق سرمایه داری هستیم. استثمار ،بیکاری،فقر،فحشا،اعتیاد،دزدی...در سراسر جهان به سنت رسمی تبدیل شده است.
در آستانه اول ماه مه ، فشار بر کارگران و فعالین پیشرو افزونتر شده است . هراس از برگزاری روز جهانی کارگر بر بستر بحران های عمیق اقتصادی و سیاسی چنان عمیق شده است که نیرو های امنیتی برآن شده اند که با فشار و تهدید های خود از برگزاری این روز جلوگیری کنند.
نظام سرمایه داری بیم آن را دارد که طبقه کارگر متشکل و در پیشاپیش آن پیشروان کارگری پرچمدار مبارزه طبقاتی ای باشند که با شعار " نان و آزادی " جامعه بشری را به سوی رهایی از این مناسبات تبعیض آمیز هدایت و رهبری نماید.
احضار و تهدید ، بازداشت و صدوراحکام سنگین برای کارگران و پیشروان کارگری از جمله فشار هایی است که بر جنبش کارگری تحمیل می شود تا شاید این جنبش تسلیم فضای پلیسی گردد.
طبقه کارگر ایران محصول مبارزه ای آشتی ناپذیری است که افت و خیز های زیادی را پشت سر نهاده است .طبقه ای که در انقلاب بهمن ۵٧ توان طبقاتی خود را به نمایش در آورد که عامل اصلی در سرنگونی سلطنت در ایران شد . جنبش کارگری ایران به این اعتبار دارای پیشنیه و سنت های خاص خود است. امر رهایی از فقر و فلاکت و تمام نابرابری ها تحت رهبری این طبقه صورت خواهد گرفت.
اول ماه مه روز جهانی کارگر روز خشم و کینه طبقاتی کارگران بر علیه نظام سرمایه داری و تمامی مناسبات تبعیض آمیز است.
اول مه روز اتحادو همبستگی کارگران باید در اشکال مختلف برگزار شود. بی شک طبقه کارگر ایران و پیشروان این جنبش در تلاش خواهند بود تا به اشکال مختلف این روز را گرامی بدارند. ما این باور را داریم که تهدید،، اذیت و آزار و زندانی کردن کارگران و دیگر فعالین نمی تواند برای همیشه در امر مبارزه ما تاثیر گذار باشد چرا که تضاد کارو سرمایه با تهدید و بازداشت از بین نخواهد رفت. پیروزی کار بر سرمایه امری گریز ناپذیر است.
کارگران، فعالین جنبش کارگری حاضر در این جلسه، ما باور داریم که مرز های خط کشی شده ، هیچ عامل بازدارنده ای در امر پیش برد مبارزه ای واحد نخواهد بود.
آنچه تعیین کننده است دوری و نزدیکی شما به سوخت و ساز درونی جنبش کارگری است . به این اعتبار مبارزه طبقاتی مرز ها را کنار خواهد زد و باید در کنار هم طبقه ای های خود در راستای تحقق مطالبات کارگری گام برداریم.
در پایان ما به سهم خود، فرا رسیدن اول ماه مه رو زجهانی کارگر را به شما و تمامی کارگران جهان تبریک می گوییم.

با امید به پیروزی طبقه کارگر

اردیبهشت ماه ١٣٩٢

علی نجاتی، عضو هئیت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه

فعالین کارگری، محمد عبدی پور، جهانگیر محمود ویسی، عمر مینایی

…………………………………………………………………………

لینک برگزاری مراسم
http://www.youtube.com