افق روشن
www.ofros.com

بیانیه روز اول ماه مه


جمعی از کارگران منطقه عسلویه                                                                       یکشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٠

در آستانه روز جهانی کارگر، مبارزه کارگران بر علیه سیستم سرمایه داری رنگ بوی تازه ای به خود گرفته است. دستمزدهای چند مرتبه پایین‌تر از خط فقر، ممانعت از شکل گیری هر گونه تشکل، تبعیض جنسیتی علیه زنان، کار کودکان، سرکوب هرگونه اعتراض و تجمع، گسترش بیکاری و اعتیاد خود نمونه های بارزی از تعرض نظام سرمایه‌داری، علیه طبقه کارگر و قشر زحمت کش جامعه می باشد.
کارگران که خود مولود تمام ثروت و گرداننده چرخ اقتصاد و رفاه در جهان می باشند (در حالی که خود هیچ بهره ای از دسترنج خود نمی برند) مبارزات خود را در قالب اعتصابات کارگری، اعتراضات خیابانی از شمال آفریقا گرفته تا خاورمیانه، از آمریکای جنوبی تا شرق دور با انرژی صد چندان از سر گرفته اند. ما نیز با تمام قوا در روز ١١ اردیبهشت برابر با اول ماه مه، با هم طبقه ای های خود تجدید پیمان کرده و از مبارزات کارگران در سراسر جهان بویژه در ایران از پتروشیمی های ماهشهر تا صدرا در بوشهر از سیرجان تا فارس و تبریز حمایت کرده و با بیان حداقل مطالبات خود جهت دواندن خونی تازه در شریان این مبارزات اوضاع کنونی را به بحث و گفتگو میگذاریم. در این روز به پاس خون تمامی جانباختگان راه آزادی (بویژه رفقای کارگر و مبارزمان ) و به حرمت شکم های گرسنه کودکانمان و دستان پینه بسته کارگران، این روز را گرامی داشته و به امید رسیدن به پیروزی جشن میگیریم.
ما ضمن حمایت قاطع از خواست و مطالبات مطرح شده در قطعنامه مشترک تشکل‌ها و کمیته‌های کارگری، خواستار لغو سه جانبه گرائی و طرح موسوم به "هدفمند کردن یارانه‌ها" هستیم.
در پایان از کلیه کارگران (تکنسین ها، مهندسین،پزشکان،فرهنگیان،کسبه و بازاریان، دریانوردان و ماهیگیران و بومیان و کارگران ساده ) دعوت می نماییم که عصر روز دوشنبه ١١ اردیبهشت ساعت ۵ با تجمع در پارک ساحلی عسلویه (روبروی رستوران بوف)همه با هم این روز را گرامی داشته و همگام با دیگر کارگران ایران و جهان خواسته های خود را فریاد بزنیم.
ما کارگران چیزی جز زنجیرهایمان برای از دست دادن نداریم ،اما جهانی را بدست خواهیم آورد .رسانه شمایید دیگران را با خبر کنیم.

جمعی از کارگران منطقه عسلویه

١٠ اردیبهشت ١٣٩٠