افق روشن
www.ofros.com

قطعنامه جمعی از کارگران بیکار در سنندج


جمعی از کارگران بیکار سنندج                                                                       چهارشنبه ٦ اردیبهشت ١٣٩١

کارگران علیه سرمایه متشکل شویم!!

طبقه کارگر در ایران با توجه به بحرانهای اقتصادی رو به رشد، با مسایلی چون بیکاری، اخراج، فقر، گرسنگی و.... بیش از هر زمان دیگری دست به گریبان است. در چنین شرایطی کارفرمایان و حامیانشان دستمزدهای سال ١٣٩١ کارگران را مبلغی حدود ٣٩٠ هزار تومان اعلام کرده اند، یعنی مبلغی چهار برابر زیر خط فقر، که آن هم با توجه به تعطیلی بسیاری از مراکز تولید و افزایش آمار بیکاری، عملا برای بسیاری از کارگران مقدور نمی باشد.
کارگران!! روز جهانی کارگر متعلق به تمامی ما کارگران است، بیایید با شرکت در این روز، دست در دست هم متحد و متشکل علیه تمامی نابرابریهای موجود در جامعه فریاد برآریم و خواستار:
- اعلام تعطیل رسمی روز اول ماه مه
- ایجاد تشکل های مستقل کارگری
- حق کار و بیمه بیکاری مکفی برای تمامی افراد آماده به کار
- افزایش دستمزدها بر اساس تورم واقعی
- برخورداری ازآموزش و بهداشت رایگان و حق داشتن مسکن مناسب
- لغو کار کودکان
- لغو قراردادهای سفید امضا و موقت و حذف شرکتهای پیمانی
- دستمزد برابر در مقلبل کار برابر زن و مرد

زنده باد روز جهانی کارگر

جمعی از کارگران بیکار سنندج - اردیبهشت ١٣٩١