افق روشن
www.ofros.com

!پیروز باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر


جمعی از کارگران فصلی                                                                                چهارشنبه ٦ اردیبهشت ١٣٩١

اول ماه مه روز جهانی‌ کارگر نزدیک است. روزی که یاد آور در خون غلتیدن هم طبقه‌ای‌های ما در سال ۱۸۸۶ در آمریکاست و از همین رو روز جهانی‌ کارگر نمادی برای مبارزه بر علیه سیستم سرمایه قرار گرفته است!
ما همچون دیگر کارگران جهان در این چند سال اخیر که سیستم سرمایه داری جهان دچار بحران شدید اقتصادی شده است، فشار‌های زیادی را متحمل شده ایم. خیلی‌ از دوستان کارگر ما به جای آغاز اولین روز کاری در سال جدید، با حکم‌ اخراج مواجه گشته و به خیل عظیم بیکاران پیوستند.
از سوی دیگر طرح هدفمند سازی یارانه‌ها نیز بیشترین فشار اقتصادی را به طبقه کارگر و فرو دست ایران تحمیل کرده است. امسال نیز شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را چند برابر کمتر از خط فقر تعیین کرد و بیشتر از گذشته به سفره خالی کارگران یورش برده‌اند. عدم پرداخت حقوق معوقه همه این مشکلات را دو چندان کرده است.برای برون رفت از شرایط موجود، طبقه کارگر به ایجاد تشکل‌های خود ساخته و مبارزه متحدانه نیازمند است.
ما ضمن گرامی‌داشت اول ماه مه روز جهانی کارگر، برگزاری یک مراسم باشکوه را در گرو اتحاد عمل تشکل‌های کارگری می‌بینیم.

پیروز باد روز جهانی‌ همبستگی‌ طبقه کارگر و زحمتکش یک مه!

زنده باد همبستگی‌ جهانی‌ کارگران!

جمعی از کارگران فصلی و صنعتی دماوند

٣١ فروردین ١٣٩١