افق روشن
www.ofros.com

پیش به سوی برگزاری مراسم های روز جهانی کارگر


کارگران ایران خودرو                                                                                      یکشنبه ١٠ اردیبهشت ١٣٩١

پیش به سوی برگزاری مراسم های روز جهانی کارگر

اول ماه مه، روز جهانی کارگر به تمام کارگران جهان بخصوص کارگران ایران مبارک … همکاران گرامی ضمن شادباش به مناسبت روز جهانی کارگر برگزاری مراسم های روز کارگر در قسمت های مختلف شرکت با عنوان مختلف بر گزار می شود شما نیز ضمن شرکت فعالانه در این مراسم ها در برگزاری هر چه بهتر آن مشارکت کنید.

کارگران ایران خودرو - ٢٩ آوریل ٢٠١٢