افق روشن
www.ofros.com

بیانیه کارگران ایران خودرو به مناسبت روز جهانی کارگر


جمعی از کارگران ایران خودرو                                                                           شنبه ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠

اول ماه می مبارک

کارگران ایران خودرو روز جهانی کارگر را گرامی می دارند

دوستان و همکاران گرامی
سلام و خسته نباشید
روز کارگر روز همبستگی کارگران را به همه کارگران جهان تبریک می گوئیم

دوستان روز یک شبه یازدهم اردیبهشت ماه روز اول ماه می روزجهانی کارگر است این روز روزهمبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان است روز کارگر روز اعتراض علیه جهان سرمایه داری علیه جهانی بی عدالتی است.سالها پیش کارگران شهر شیکاکو برای دبست آوردن آوردن حقوق خود دست به مبارزه بزرگی زدند و خیلی از کارگران جان خودرا در این راه از دست دادند.امروز سالها از آنروزمی گذرد و کارگران همچنان برای بدست آوردن ابتدایترین حقوق خود مبارزه می کنند و هزاران کارگر نیز برای تداوم این روز جان باخته و از کار بیکار و یااخراج شده اند در بسیاری از کشورها کارفرمایان نه تنها این روز را قبول ندارند بلکه با انواع کار شکنی ها مانع حضور کارگران در این روز می شوند و کشور ما نیز یکی از این کشورها است.دولت ایران در اثر مبارزات کارگران تعطیلی این روزرا پذیرفته است ولی اجازه حضور کارگران را برای گرامی داشت این روز نمی دهد هنوز ما کارگران نتوانسته ایم آزاد و رها بدون حضور پلیس این روز را آن طوری که دوست داریم گرامی بداریم دولت حتی اجازه برگزاری یک جشن ساده در کنار خانواده هایمان را به ما نمی دهد از یرگزاری جشن ما کارگران در خور جلوگیری کرددر کشور ما چند سال پیش عده ای خواستند بدون دخالت دولت مراسم روز کارگر را جشن بگیرند دولت نه تنها این مراسم را به هم زد بلکه دهها کارگررا در شهر کوچک سقز دستگیر و زندانی کرد و هنوز چند سال از این ماجرا گذشته است ولی دولت دست ازسر کارگران شرکت کننده در مراسم بر نمی دارد محمود صالحی یکی از این کارگران است که هنوز به جرم شرکت درجشن اول ماه می در شهر سقز تاوان پس می دهد.و چندین کارگر نیز متنظر حکم علیه خود می باشند.اگر روز کارگر تا به امروز به یک روز بزرگ تبدیل شده است مدیون زحمات هزاران کارگری است که در این راه جان باخته و زندانی و از کار اخراج شده اند اگر روز کارگر امروز برای ما کارگران یک روز بزرگ به حساب می آید به نیروی خودمان و تداوم مبارزه ما برای زنده نگهداشتن این روز است ما کارگران ایران خودرو بار دیگر درود بی پایان خودمان را نثار تمام جان باخته گان راه آزادی کارگران کرده و یکبار دیگر ضمن تعطیلی شرکت همزمان با میلیونها کارگر سراسر جهان روزخودمان را گرامی خواهیم داشت و همچنان برای بدست آوردن یک زندگی بهترو رسیدن به خواسته هایمان تلاش خواهیم کرد.

١- روزکارگر باید تعطیل رسمی اعلام گردد
روز کارگر یک روز جهانی و روز همبستگی کارگران سراسر جهان است این روز در سراسر جهان تعطیل بوده و هیچ دولتی و کار فرمائی حق ندارد کارگران را چه با زور چه با اضافه کاری و غیره درسر کار نگه بدارند ولی متاسفانه هنور هشتاد در صد شرکتهای ایرانی این روز را تعطیل نمی کنند و با ترفند های خاص کارگران را وادار به حضور در سر کار می کنند. و هیچ قانونی نیست جلو این کارفرمایان متخلف را بگیرد روز کارگر باید یک تعطیل سراسری برای همه کارگران باشد باهر کار فرمائی متخلف از این قانون بایدبرخورد شود.

٢- آزادی مراسم روز کارگر
روز کارگر روز اعتراض کارگران علیه بی حقوقی ها علیه بی عدالتی ها می باشد هیچ دولتی حق ندارد مانع حضور کارگران در مراسم های خاص خود شوند. کارگران آزاد هستند که این روز را جشن بگیرند در این روز به خیابانها بیآیند و در کنار هم این روز گرامی بدارند شرکت در مراسم روز کارگر مجوز نمی خواهد. این روز را سازمانی جهانی کار به رسمیت شناخته و دولت ایران حق ندارد برای برگزاری مراسمهای روز کارگر مانع تراشی ایجاد کند.

٣- ما امنیت شغلی می خواهیم
امنیت شغلی بزرگترین مشکل ما کارگران می باشد. متوقف شدن طرح استخدام کارگران ادامه اخراج هاو بی کارسازیها ادامه تداوم قراردادهای موقت وجود شرکتهای پیمانکاری عدم استخدام کارگران روز بروز باعث نا امنی شغلی گردیده و قدرت چانه زنی را از ما کارگران سلب کرده است. ما خواهان ادامه استخدام همه کارگران قراردادی هستیم ما خواهان انحلال شرکتهای پیمانکاری هستیم شرکتهای پیمانکاری یک انگلی بیش نیستند آنها هیچگونه نقشی در تولید ندارند شرکتهای پیمانکاری یک دلال و یک واسطه براستثمار ما کارگران هستند متاسفانه هر روز بر تعداد آنها اضافه می شود هر کسی از جا بلند می شود یک شرکت تامین نیروی انسانی درست می کند ما خواهان انحلال شرکتهای پیمانکاری می باشیم

۴- اعتراض علیه دستمزدها
هر روز که می گذرد براثر بالا رفتن تورم که در مسکن به دویست درصد رسیده است و در بعضی از اقلام نیازهای زندگی مثل مواد خوراکی و داروی غیر قابل تحمل شده است اجاره خانه ها روز به روز گرانتر می شود ساخت خانه های مسکن مهر یک شو بیش نیست تعاونیهای مسکن کلا تعطیل و تعاونیهای مصرف به یک تجارت کسب در آمد و محلی برای فروش کالای خارجی شده اند و هر روز قدرت خرید ما کارگران پایین آمده است. دولت دیگر برای هیچ کالای یارانه نمی دهد بنهای کالا های اساسی در دست مردم باد کرده است افزایش کرایه ها افزایش پول آب و گاز برق و تلفن و عوارض شهرداری و افزایش جرایم برای کسب در آمد دولت چه توجیهی برای افزایش ده درصد دستمزدها و آنهم بدون افزایش سایر سطوح مزدی مثل حق مسکن حق خواربار و بنهای کالا دارد این دستمزدها برای ما غیر قابل پذیرش است. ما خواهان فعالیت تعاونهای کارگری با حمایت دولت واگذاری زمینهای دولتی وامهای بدون بهره وافزایش وتوضیح کالای اساسی در فروشگاههای تعاونی می باشیم

۵- خصوصی سازی محکوم است
ملی کردن تجارت خارجی ملی کردن اموال سرمایه داران در جهت منافع مردم یکی از خواستهای مردم در انقلاب ۵٧ بود پناه بردن به دامن بخش خصوصی که از دسترنج ما کارگران و از طریق رانت خواری وبورس بازی پول دار شده اند برای ما کارگران غیر قابل پذیرش است
واگذاری شرکتها به بخش خصوصی یعنی استثمار مضاعف ما کارگران می باشد ما طرح کردن واگذاری شرکت را به بخش خصوصی محکوم می کنیم ما اجازه واگذاری بخشهای شرکت را به بهانه کوچک سازی به ساپکو و ایساکو و اییسکورا نخواهیم داد.

٦- اجرای قانون بازنشستگی سخت و زیان آور و اجرای قانون نوسازی صنایع
متوقف کردن طرح قانون باز نشستگی بیش از موعد عدم جرای قانون صنایع نوسازی هیچ توجیه منطقی ندارد ما خواهان اجرای قوانین باز نشستگی هستیم

٧- اعتصاب حق مسلم است
اعتصاب برای بدست آوردن حقو ق خود یک خق قانونی است شرکت در اعتصاب در هیچ قوانین بین المللی جرم نیست دهها نفر ازدوستان ما سال پیش به جرم شرکت در اعتصاب از کار اخراج شده اند ما خواهان بازگشت کارگران اخراجی به سرکار و خواهان حق اعتصاب می باشیم

٨- امنیت جانی و بهداشتی
به علت بی توجهی به مسایل امنیتی و سلامتی سال پیش دهها نفر از دوستان کارگر دچار حادثه شده وسلامتی خودرا از دست دادند. متاسفانه بازرسان وزارت کار هیچ گونه نقشی در کاهش حوادث ندارند. وجود ماشینهای فرسوده افزایش فشار کاری یکی از عوامل حادثه در شرکت می باشد عدم نظارت کافی از سوی دستگاههای مسئول جان کارگران همیشه در مخاطره قرار دارد ما خواهان افزایش ایمنی محیط کار با حضور بازرسان کار و تشکیل کمیته های ایمنی با حضور نمایندگان کارگران می باشیم

٩- لغو اخراجهای بی رویه
امروز کارگران مثل آب خوردن می شوند هیچ قانونی و مرجعی برای رسیدگی به این کار وجود ندارد. کافی است مسئولی از کارگری خوشش نیاید کافی است که دو نفر در یک فشار روانی باهم درگیر شوند بلافاصله بدون کوچکترین ترحمی کارگر از کار اخراج می شود.هیچ مرجعی هم نیست کارگر به آنجا پناه ببرد سالانه دهها نفر از همکارانمان با این روش از کار اخراج می شوند در آستانه سال ٩٠ دهها نفر از کارگران به علت عدم رضایت از کار اخراج شدند. این رویه یک رویه ظالمانه بوده باید متوقف گردد و اخراج کارگران طبق قانون کار باید با خضور نماینده کارگران امکان پذیر گردد.

١٠- تشکیل تشکلهای کارگری
اگر ما تشکل داشته باشیم دیگرکسی نمی تواند. کارگر را بدون علت اخراج کند اگر ما تشکل داشته باشیم دولت نمی تواند برای تورم ٢٠٠ درصدی مزد ۶% در صدی اضافه کند.
در هیچ کجا دنیا شرکتی با چهل هزار کارگر فاقد تشکل نمی باشد. مدیریت حتی قانون کار را قبول ندارد طبق قانون کار هر کارگاهی بالای بیش از پنج نفر باید شورا داشته باشد با این قانون در شرکت ما باید حداقل بیش از بیست تشکل وجود داشته باشد چون شرکت ما بیش از بیست کارگاه بالای صد نفر کارگر می باشد چند سال است مدیریت حتی اجازه برگزاری انتخابات شورای های اسلامی را هم نمی دهد.ماخواهان تشکیل تشکلهای مستقل کارگری می باشیم

١١- آزادی حق مسلم ماست
آزادی تشکلها آزادی بیان آزادی فعالیت سندیکای شرکت آزاد در مراسم روز کارگر حق مسلم و چزء حقوق پذیرفته شده در چوامع بین المللی است منصور اسانلو ،ابرعیم مددی غلامرضا حسینی ،رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده را به جرم شرکت در مراسم روز کارگر به جرم دفاع از منافع کارگران دستگیر و زندانی کرده اند.
دهها نفر از معلمان و دانشجویان و زنان را به جرم شرکت در مراسمهای خود که و خواستار ابتدای ترین حقوق خود بودند بازداشت کرده اند ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و در صدر آن منصور اسانلو وتمام کارگران دربند می باشیم

١٢- اتحاد و همبستگی رمز بقای ماست
ما از مبارزات تمام اقشار جامعه از جمله معلمان دانشجویان وزنان و کارگران حمایت می کنیم ما کارگران ایران خودرو از مبارزات تمامی زحمتکشان در سراسر جهان بخصوص کشورهای تونس، مصر، بحرین، یمن وسوریه اعلام حمایت کنیم

زنده باد اول ماه می روز جهانی کارگر

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران جهان

جمعی از کارگران ایران خودرو

١٠ اردیبهشت ١٣٩٠