افق روشن
www.ofros.com

فراخوان به برگزاری مراسم روز جهانی کارگر


جمعی از کارگران سنندج                                                                              سه شنبه ١٠ اردیبهشت ۱۳۹٢

کارگران، زنان و مردان زحمت‌کش!
روز اول ماه مه برابر با ١١ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، روز اعلام نارضایتی به شرایط بیکاری، فقر و گرانی و مشکلات اجتماعی است. در این روز تمام کارگران در سرتاسر دنیا دست از کار کشیده و به خیابان‌ها می‌آیند و خواست و مطالبات خود را فریاد می‌زنند. ما کارگران سنندج نیز همدوش و همگام با هم‌طبقه‌ای‌هایمان در روز جهانی کارگر، چهارشنبه ١١ اردیبهشت راس ساعت ٧ عصر در خیابان فردوسی نبش ناصر خسرو حضور بهم می‌رسانیم!

جمعی از کارگران سنندج

١٠ اردیبهشت ٩٢