افق روشن
www.ofros.com

زنان و مردان زحمتکش، اول ماه مه را در سنندج رژه رفتند


جمعیت زنان آزادی­خواه و برابری­طلب                                                                     شنبه ١٦ اردیبهشت ١٣٩١

برگزاری شکوهمند مراسم اول ماه مه، امسال با حضور وسیع و توده­ای طبقه­ی کارگر در اکثر کشورهای دنیا که ماهیت و مضمون ضد سرمایه­داریِ آن به طور مشخص، چهره و سیمایی دیگرگون به آن بخشیده بود، حکایت از عزم و اراده­ی انقلابی طبقه­ای دارد که در پرتو آن « کارگر جز زنجیرهایش چیزی برای از دست دادن ندارد، اما دنیایی را به دست خواهد آورد.» اما آن امر مهمی که می­رود این قافله را به سر منزل مقصود برساند، همانا اتحادی طبقاتی است که با پراکسیسی انقلابی، بسترها و شرایط لازم را برای اعتلا بخشیدن به جنبشی فراهم آورد که ثمره­ی آن رهایی انسان و ایجاد دنیایی شایسته، به دور از هر گونه بی عدالتی، نابرابری، استثمار و تبعیض می­باشد.
ضرورت گرامی­داشت این مراسم در ایران، با توجه به شرایط حساس و بحران­زده­ی این جامعه و هم­چنین عینی بودن جنبش کارگری، کاملاً محسوس بود که با فراخوان­ها و قطعنامه­های متفاوتی از سوی تعداد زیادی از تشکل­های کارگری و صنفی در بسیاری از مراکز کارگری، به شیوه­هایی گوناگون و شهرهای مختلف ایران به شکل­های پراکنده و گاهاً منسجم برگزار گردید. که شکوهمندترین گرامی­داشت این مراسم­ها، در شهر سنندج بود که به رغم شرایط شدید امنیتی و وجود فضای آکنده از رعب و وحشت در برابر حضور گاردهای ویژه و نظامی شروع و در ادامه با سرکوب و یورش وحشیانه­ی نیروهای امنیتی و بازداشت تعدادی از کارگران برگزار شد.
ما جمعیت زنان آزادی­خواه و برابری­طلب، ضمن محکوم کردن حمله­ی وحشیانه­ی نیروهای انتظامی و امنیتی به برگزارکنندگانِ رژه­یِ اول ماه مه سنندج، از تمامی زنان و مردان کارگر و زحمتکشی که با حضور خود، این روز باشکوه را گرامی داشتند، قدردانی می­نماییم و امیدواریم این روحیه­ی مبارزاتی آن­ها بر علیه ظلم و ستم و استثمار، به نیرویی برای برچیدن نابرابری­ها تبدیل گردد. آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان از خواست­های فوری و عاجلی است که نه تنها جمعیت ما، بلکه باید سایر جمعیت­ها و تشکل­های کارگری و انسان­های آزادی­خواه و برابری­طلب نیز تلاشی دوچندان را برای آزادی آنان بر خود هموار سازند.
کارگران، زحمت­کشان! بیاییم هم­صدا با سایر آزادی­خواهان بانگ برآوریم:

گرامی باد اول ماه مه!

بازداشتی­های اول مه آزاد باید گردند.

برابری زن و مرد اعلام باید گردد.

جمعیت زنان آزادی­خواه و برابری­طلب

٠٣/٠۵/٢٠١٢ - ١۴/٠٢/١٣٩١

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری