افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از وضعیت بازداشت­شدگان مراسم روز جهانی کارگر ٢٠١٢ سنندج


کمیتۀ برگزار کنندۀ مراسم                                                                                شنبه ١٦ اردیبهشت ١٣٩١

براساس گزارش­های رسیده به کمیته­ی برگزار کننده­ی مراسم اول ماه مه ٢٠١٢ سنندج، خانواده­های بازداشت شدگانِ مراسم روز جهانی کارگر، با مراجعه به نهادهای قضایی و امنیتی و پیگیری وضعیت عزیزانِ بازداشتیِ خود، با جواب­های سربالا و غیر مسئولانه­ی کارگزاران مربوطه مواجه شده­اند. به صورتی که به خانواده­ها اعلام نموده­اند، بازداشت شدگان به ستاد خبری اداره­ی اطلاعات، جهت بازجویی­های لازم منتقل شده و تا بیست روز آینده نیازی به مراجعه­ی خانواده­های آنها به ستاد خبری نمی­باشد؛ زیرا اداره­ی اطلاعات از پاسخگویی به آن­ها خودداری خواهد ورزید.
بدین وسیله کمیته­ی برگزار کننده­ی مراسم اول ماه مه ٢٠١٢ سنندج، موکداً خواستار آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر سنندج بوده و حمایت تمامی کارگران و فعالین کارگری و نهادها و تشکل­های مدافع حقوق کارگر را در محکومیت ادامه­ی بازداشت کارگران سنندج را خواستار است.

کمیتۀ برگزار کنندۀ مراسم اول ماه مه ٢٠١٢ سنندج

١۴/٢/ ١٣٩١

************

خبری از دستگیر شدگان اول ماه مه سنندج

پیرو گزارش قبلی، در ارتباط با برگزاری مراسم روز اول ماه مه و سرکوب وحشیانه­ی کارگران توسط نیروهای امنیتی و گارد ویژه و بازداشت کارگران حاضر در مراسم، تا این لحظه مشخصات هفت نفر از بازداشت شدگان به اسامی: فرهاد زندی، حمید طاری­مرادی، زاهد بنفشی، فرزاد حسین پناهی، محمد لطیفی، شیرکو کردی و هوشیار، به دست کمیته­ی برگزار کننده­ی مراسم سنندج رسیده است و هیچ اطلاع دیگری از سایر بازداشت شدگان در دست نمی­باشد.
بدین­وسیله تمامی تشکل­ها و جمعیت­های تشکیل دهنده­­ی کمیته­ی برگزار کننده­ی مراسم اول ماه مه ٢٠١٢ سنندج، ضمن محکوم نمودن برخورد سرکوب گرانه و وحشیانه­ی نیروهای امنیتی و گارد ویژه، خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر سنندج می­باشد.

کمیتۀ برگزار کنندۀ مراسم اول ماه مه ٢٠١٢ سنندج