افق روشن
www.ofros.com

فراخوان اول ماه مه روز جهانی کارگر


کمیته برگزار کنندۀ‌ مراسم                                                                               یکشنبه ١٠ اردیبهشت ١٣٩١

کارگران، زنان و مردان زحمت‌کش!
روز اول ماه مه برابر با ١٢ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، روز اعلام نارضایتی به شرایط بیکاری، فقر و گرانی و مشکلات اجتماعی است. در این روز تمام کارگران در سرتاسر دنیا دست از کار کشیده و به خیابان‌ها می‌آیند و خواست و مطالبات خود را فریاد می‌زنند.
ما کارگران سنندج نیز همدوش و همگام با هم‌طبقه‌ای‌هایمان در روز جهانی کارگر، ١٢ اردیبهشت راس ساعت ٦ عصر در خیابان فردوسی نبش ناصر خسرو حضور بهم می‌رسانیم!

کمیته برگزار کنندۀ‌ مراسم روز جهانی کارگر ٢٠١٢ سنندج

جمعه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۱