افق روشن
www.ofros.com

گزارش تظاهرات اول ماه مه در پاريس


کمیته برگزاری                                                                                                  شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹٧ - ۵ مه ۲۰۱٨


بیش از دویست هزار نفر در سراسر فرانسه به فراخوان سندیکاهای کارگری پاسخ مثبت دادند و به خیابان ها آمدند تا نارضایتیشان نسبت به سیاست های رییس جمهور و دولت فرانسه در دفاع از کارفرمایان را بنمایش گذارند. در تظاهرات خیابانی امسال حضور کارگران بخش دولتی وخصوصی، بازنشستگان، جوانان و ازجمله دانشجویان ودانش آموزان در کنار لوکوموتیو رانان چشمگیر بود.
فعالین ونیروهای اجتماعی وسیاسی ایرانی مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان با برپایی غرفه ا ی در مسیر راهپیمایی، با به نمایش گذاشتن عکس کارگران و فعالین اجتماعی و سیاسی زندانی، و چندين عكس بزرگ از رامين حسين پناهى كه در تونل مرگ بسر می برد، توجه اكثريت تظاهر كنندگان را بخود جلب مى كردند. این غرفه در همراهی با تظاهرات خیابانی و ضمن همبستگی جهانی با کارگران فرانسه، با پخش سرودهای انقلابی ازجمله سرود انترناسیونال و پخش کردن صدها نسخه اعلامیه بزبان فرانسه، درباره وضعیت کارگران ایران اطلاع رسانی کردند وسیاست های ضد کارگری وسرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران را افشا کردند.
صدها تظاهرکننده ازاین فعالیت تبلیغی- نمایشی با گرفتن عکس و فیلم استقبال کردند وبا حاضرین در غرفه به گفتگو در مورد اوضاع ایران پرداختند. اهتزاز پرچم سرخ و شعارهای «سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران» و «زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم» در این غرفه، توجه تظاهر کنندگان را جلب می کرد.

از طرف کمیته برگزاری پاریس - اول ماه مه ۲۰۱۸