افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر


کمیته دفاع از ...- فنلاند                                                                                   یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۹۳

امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که ادامه بحران اقتصادی سراسر جهان را همچنان تحت فشار و سیطره خود گرفته است. از یونان و اسپانیا گرفته تاکشورهای آمریکای، آسیا و آفریقائی این بحران بیشترین تاثیر را بر طبقه کارگر گذاشته است و بیحقوقی و فقر مفرطی را برای کارگران رقم زده است اما سرمایه داران همچنان بر انباشت سرمایه و سود خود به قیمت نابودی و مرگ تدریجی طبقه کارگر اصرار میورزند. نمونه واضح آن سرکوب و کشتار کارگران معترض معادن آفریقای جنوبی بود که با وحشیانه ترین حالت ممکن به وسیله پلیس سرمایه داری به خشونت و کشتار کشیده شد. نا امنی و بی حقوقی کارگران در سراسر جهان بیداد میکند و کارگران بدون واهمه از سرکوب و کشتار سرمایه داری برای احقاق حقوق خود هر روزه دست به اعتصاب و اعتراض میزنند.
وضعیت کارگران در ایران و کشورهای دیکتاتور زده مثل پاکستان و عراق و دیگر کشورهای آسیائی جدا از هم طبقه هایشان در دیگر نقاط دنیا نیست .فقر و فلاکت، فحشا، بیکاری ، اعتیاد و در راس آنها بیکاری در اوج خودش میباشد و این روند با شتاب بیشتری به پیش میرود. اخراج های بسیار، دستگیری ،تهدید و همچنین زندانی کردن فعالین کارگری در سطح گسترده، عقب افتادن دستمزدهای ناچیز کارگران. حذف تدریجی یارانه ها و تورم روز افزون باعث شده است که طبقه کارگر بیش از پیش زیر شدیدترین فشارها قرار بگیرد و در نتیجه چنین وضعیت اسفناکی کارگران برای اعتراض به وضعیت موجود دست به اعتراض و اعتصابات مختلف و گسترده ای زده اند. اعتصاب کارگران نیشکر،کارگران معدن چادر ملو و پتروشیمی برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار نمونه گویای از این وضعیت اعتراضی میباشد.
از زمان روی کار آمدن دولت روحانی که با بوق و کرنا ،تبلیغات فراوانی را برای رفاه و آسایش و زندگی بهتر به مردم داده بود ، اما در عمل جز اعدام ، بدبختی ، گرانی، فقر و فلاکت هیچ دست آوردی برای مردم نداشته است، و همچنان به سیاست سرکوب و خفقان ادامه میدهد. امسال هم دهها نفر از فعالین کارگری که به جرم دفاع از ابتدائی ترین حقوق خود در زندانهای شکنجه گران جمهوری اسلامی به سر میبرند و همچنان امر مبارزه بر علیه ظلم و استثمار جمهوری اسلامی را به پیش میبرند.
سنت همیشگی برای برگزاری مراسمات روز جهانی کارگر، در سراسر دنیا برپائی تظاهرات، رژه های باشکوه به مناسبت این روز در خیابانهای سراسر جهان بوده است، اما در ایران فعالین کارگری برای برگزاری این روز همیشه با مانع تراشی های حکومتی من جمله تهدید و فشار برای عدم برگزاری این روز باشکوه روبرو بوده اند، اما فعالین کارگری در ایران ماهها قبل از فرا رسیدن ۱ می با تشکیل جلساتی کمیته های برگزار کننده تشکیل میدهند و برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن این روز ضمن تبادل نظر و مشورت با همدیگر، علیرغم سرکوب و تهدیدات رژیم، هر ساله این مراسم را با شکوه هر چه بیشتری برگزار میکنند.
رژیم سعی میکند بوسیله نهادهای دست ساز خود، مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که کاری جز خیانت به کارگران نداشته اند مراسمات فرمایشی را تحت عنوان مراسم هفته کار و کارگر برگزار نماید و مانعی برای برگزاری مراسمات مستقل و آزاد روز جهانی کارگر باشد،اما با تمام این اقدامات رژیم نتوانسته است بوسیله مراسمات دولتی مانع این کار بشود و هر ساله شاهد مراسمات باشکوه و مستقلی بوده ایم که با شعارهای زنده باد روز جهانی کارگر،کارگران جهان متحد شویدو همچنین با ارائه قطعنامه های رادیکال این روز بزرگ را برگزار نموده و خواسته های خود را به گوش هم طبقه هایشان در ایران و سراسر جهان رسانده اند.
روز جهانی کارگر روز همبستگی و اتحاد طبقه کارگر در سراسر دنیا میباشد ،در این روز کارگران آگاه و مبارز بر علیه نظم موجود کیفر خواست خود را ارائه نموده و خواستار برپائی یک حکومت آزاد ،کارگری و داشتن یک دنیای پر از رفاه و شادی برای همه مردم هستند. روز جهانی کارگرهمانقدر که در نزد کارگران شیرین و با شکوه میباشدبه همان اندازه لرزه بر اندام نظام منفور سرمایه داری حاکم بر ایران انداخته است و هراس از برگزاری این روز چنان شدید است، که نظام با تمام قوا ماهها قبل ازفرا رسیدن این روز با تهدید و فشار سعی میکند مانع برگزاری مراسمات مستقل و آزاد روز جهانی کارگر در سراسر ایران بگردد.
این، هراس سرمایه داری ازقدرت اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران میباشد که، چنین آنها را به تکاپو و وحشت انداخته است و جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این اتحاد قدرتمند از هیچ گونه جنایتی روگردان نیست، پس باید ما با همبستگی و اتحاد سراسری، نظام سرمایه داری را وادار به قبول خواسته های برحقمان بکنیم.
کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران در فنلاند، روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران ایران و جهان بخصوص فعالین کارگری زندانی و خانواده هایشان تبریک میگوید.

گرامی باد ۱ می روز همبستگی جهانی کارگران در سراسردنیا

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران - فنلاند

۲۵ آوریل ۲۰۱۴

komitehf@hotmail.com