افق روشن
www.ofros.com

بیانیه به مناسبت روز جهانی کارگر


کمیته دفاع از ...- فنلاند                                                                                  پنجشنبه ٢۹ فروردین ۱۳۹٢

اول ماه مه در راه است، روز رزم جهانی طبقه کارگر. اول ماه مه روز اعلام کیفرخواست طبقه کارگر بر نظام سرمایه داری میباشد.
امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه میرویم که ادامه بحران اقتصادی فقر و بیکاری بی سابقه ای را به طبقه کارگر جهانی تحمیل نموده است. تحت عنوان ریاضت اقتصادی یورشی سازمان یافته را به معیشت کارگران و زحمتکشان تحمیل نموده اند ،کارگران بر متن چنین بحرانی و تهاجم به معیشت و وضع زندگی خود اعتراضات خود را روز به روز گسترده تر نموده و علیه وضع موجود اعتراض نموده و خواستار تغییراتی کلی میباشند و در بطن اعتراضات خود با همبستگی طبقاتی در سراسر دنیا خیابانها را به تسخیر خود در می آورند و به وضع موجود نه میگویند.
در ایران دولت و کارفرما با هماهنگی کامل از تمام امکاناتشان برای پایمال کردن حقوق طبقه کارگر استفاده میکنند. برای تعیین حداقل دستمزدها خودشان مبلغ قلیلی را تعیین کرده و خیالشان تا سال بعد راحت میشود. قراردادهای سفید امضا باعث گردیده تا هیچ کارگر رسمی و استخدامی وجود نداشته باشد. تحت عنوان خصوصی سازی صد ها کارخانه بزرگ را واگذار نموده و بعد از واگذار شدن سیل کارگران بیکار به صف میلیونی بیکاران جامعه اضافه گردیده تا بعدا از نیروی کارگران بیکار و ارزان استفاده نمایند. دستمزدهای معوقه گاها تا دوسال به کارگران پرداخت نمیشود. خبری از بیمه تامین اجتماعی و یا بیمه بیکاری نیست.در حال حاضر صحبت از قطع یارانه ها میباشد و تورم و گرانی باعث گردیده تا میلیونها خانواده کارگری صدر صد به زیر خط فقر روانه شده و به مرگی تدریجی محکوم بشوند. حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را، با ٢۵ درصد افزایش نسبت به سال ٩١، معادل ۴٨٧ هزار و ١٢۵ تومان تعیین کرده اند؛ بخش قابل توجّهی از کارگران و زحمتکشان از همین حداقل حقوق نیز محرومند؛با توجه به اعترافات مقامات بالای حکومتی هزینه زندگی یک خانوار در تهران در سال ١٣٩١ یک میلیون و ٣٦٠ هزار تومان در ماه است. حالا در نظر بگیریم که ٨٠ درصد کارگران با قراردادهای موقت و کارگران زن و کارگران شاغل در کارگاه های زیر ده نفر که محروم از قانون کار هستند و دستمزدی به مراتب بسیار پائین تر از دستمزده تعیین شده دریافت مینمایند و با توجه به تورم و گرانی روز افزون در طی یک سال گذشته کارگران صد در صد به زیر خط فقر میروند.
همچنین با کمک مجلس فرمایشی شورای اسلامی سعی در اصلاح قانون کار را دارند تا هر چه بیشتر دست کارفرمایان برای تعرض به کارگران باز شود.نابرابری در پرداخت دستمزدها به زنان کارگر تا سی درصد میرسدو این جدا از تبعیض جنسیتی بین زنان و مردان در جامعه میباشد. شمار کودکان کارگر افزایش بسیار سریعی داشته است و بعلت گرانی سرسام آور و بیکاری فراوان تعداد کودکانی که بعلت فقر ترک تحصیل نموده و روانه بازار کار میشوند رو به افزایش است.
رفقا و همرزمان کارگر اکنون بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی با تمام قوا بر علیه طبقه کارگر وارد یک جنگ تمام عیار شده است و از هر گونه اقدامی برای مبارزه با جنبش کارگری استفاده میکند . از شکنجه و بازداشت و زندان و اعدام فعالین کارگری گرفته تا تهدید خانوادهای فعالین کارگری زندانی و به گلوله بستن اعتصاب کارگران معترض. تنها هدفشان خفه کردن صدای اعتراضات فعالین این جنبش است . رژیم سرمایه داری ایران امسال را سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی نامیده است این نام گذاری بیشک تنها هدفش افزایش فشار بر کارگران و خانواده هایشان میباشد میخواهند با این ترفند مانع از هرگونه اعتراضی در بین طبقه کارگر در ایران بشوند کارگران ایران محروم از حق ایجاد تشکل هستند حق هیچ گونه اعتراض و یا اعتصابی را ندارند در صورت هر گونه اعتراضی با شدیدترین برخورد نیرویهای امنیتی و اطلاعاتی روبرو میشوند. دستگیرهای گسترده در روزهای پیش از مراسم روز جهانی زن در سنندج گویای این واقعیت است که رژیم تا چه حدی از فعالین کارگری میهراسد و میخواهد با زندانی کردن این فعالین صدای اعتراضات برابری طلبانه و آزادیخواهانه جنبش کارگری را در نطفه خفه نماید. هر چند اعمال سیاست سرکوب و شکنجه جمهوری اسلامی در برابر فعالین کارگری تا کنون نتیجه معکوس داشته و مردم با اطمینان بیشتری به فعالین کارگری رو آورده و از انها پشتیبانی میکنند.
کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران- فنلاند ضمن گرامیداشت ١ مه، روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران جهان تبریک میگوید،

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

زنده باد آزادی ،برابری،حکومت کارگری

سرنگون باد نظام جمهوری اسلامی ایران

کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران-فنلاند

٢٠١٣.٠۴.١٦

komitehf@hotmail.com