افق روشن
www.ofros.com

پیام بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر


کارگران فولاد زاگرس                                                                                      سه شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲٦ آوریل ۲۰۱٦

ما کارگران اخراجی فولاد زاگرس درروز جهانی کارگر بار دیگر اجتماع خود را به حاکمان و سرمایه داران اعلام می نمایم و خواهان ایجاد اشتغال. افزایش دستمزدعادلانه .آزادی تمامی فعالین کارگری دربند. ایجاد تشکل کارگری . لغوقراردادهای موقت و سفید امضا می باشیم و اعتراض خود را به گوش جهانیان می رسانیم.

کارگران فولاد زاگرس - ٧ اردیبهشت ٩۵

اتحادیه آزاد کارگران ایران