افق روشن
www.ofros.com

بیانیه به مناسبت روز جهانی کارگر


کارگران گروه ملی فولاد                                                                                                        سه شنبه ٦ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲٦ آوریل ۲۰۲۲


بیانیه صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد

به مناسبت روز جهانی کارگر

فرا رسیدن روز جهانی کارگر همواره برای کارگران و زحمتکشان نماد مبارزه و اتحاد علیه استثمار و استبداد بوده است.
این روز نماد استقامت طبقه کارگر و روزی است که باید جشن گرفته شود و کیفرخواست کارگران در برابر سرمایه داران و عاملان وضع موجود اعلام شود. اول ماه می برای ما چنین روزیست نه چیز دیگر!
وضعیت ناگواری که امروز به اکثریت مردم تحمیل شده و حقیقتِ آنهایی که طراح و عامل معضلات جامعه هستند دیگر بر کسی پوشیده نیست و این وضعیت در درجه نخست، در نظام تولیدی کشور اختلال اساسی ایجاد کرده است که آثار تخریبی آن را در شکل تورم و شکاف های طبقاتی شاهد هستیم. به نحوی که کارگران صنعتی در مقابل اولین نشانه ها و فشارهای این تخریب قرار گرفته اند و سنگینیِ آن را به واسطه سقوط موقعیت معیشتی و فرهنگی و اخلاقی در میان آحاد جامعه می توان دید.
در نتیجه نظام ناکارآمد تولیدی و مدیریت فشل و مافیایی در آن، امروز شرکت عظیم گروه ملی فولاد اهواز در سراشیبی تندی قرار گرفته که با جایگزین شدن علی محمدی به جای یوسفی و تداوم مدیریت فاسد یا با تشدید فضای امنیتی در محیط شرکت به واسطه نیروهای حراستی دولتی و خصوصی، به هیچ عنوان به مسیر و ریل درست هدایت نخواهد شد.
همانطور که همکاران می دانند، ادامه حیات شرکت با وجود کمبود منابع و امکانات و به دلیل نبود قطعات در خطوط تولیدی، از بیرنگ گرفته تا پیچ از سمباده گرفته تا چسب، در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
وضعیت به وجود آمده در شرکت ما محصول این سیستم اقتصادی با برنامه های ضدکارگری اعم از خصوصی سازی و فقیرسازی است و دست نشانده های آن به جای برنامه ریزی برای اورهال خطوط تولید و بهبود سطح زندگی کارگران، واحدها را با کمبود شدید نیرو و منابع به حال خود رها کرده اند.
در حقیقت مافیای صنعتی اجازه کارآفرینی و تغییر شرایط تولیدی به نفع کارگران را نمی دهد به طوری که توسط نیروهای امنیتی شان اخیرا بالای سی نفر از پرسنل شریف شرکت را اخراج و ممنوع از کار کرده اند که انعکاسی از ظلم گسترده در گروه ملی است.
ما ضمن دفاع و حمایت قاطعانه از همکاران اخراجی، برای برطرف کردن ریشه فساد و ستم که خواسته همه ماست ایستادگی خواهیم کرد.
ما به هیچ وجه در قبال سیاست اخراج و بیکارسازی کارگران کوتاه نخواهیم آمد.
گذشته چراغ راه آینده ماست. خوشبختانه جنبش کارگری و به خصوص فعالان کارگری در گروه ملی دارای تجربه های غنی در مبارزه و سازماندهی برای حصول مطالبات هستند که به بهانه روز کارگر ضروری است که دوباره دستاوردهای کارگری را در زمینه برگزاری مجمع عمومی و راه اندازی اعتصابات قدرتمند برجسته کنیم و به میان بکشیم.
چشم امیدمان به روی هیچ دولت و نهاد و مدیر و کارآفرینی باز نباشد که قفل خطوط تولید و گره کور مشکلات معیشتی تنها با دستان آهنین و قدم های متحد کارگران باز خواهد شد.
بیاییم تا به بهانه روز جهانی کارگر نشان دهیم که گروه ملی فولاد از همیشه بیدارتر است و حاضر است با فداکاری و کنار گذاشتن اختلافات متعدد، مبارزات تازه و ارزشمند دیگری را به صفحات تاریخ جنبش کارگری اضافه کند.
ما کارگران مستقل در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بدین وسیله این روز را به تمامی همکاران گرامی و به تمامی کارگران و نیروهای مزدبگیر و تمامی اقشاری که برای زندگی سعادتمند همگانی مبارزه می کنند تبریک می گوییم و با یاران و متحدان خود عهد می بندیم که با تمام توان برای خروش دوباره کارگران آهن و برای اعتلای مبارزاتی کارگران تلاش خواهیم کرد.

ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد، می جنگیم می جنگیم

صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد

اردیبهشت ۱۴۰۱