افق روشن
www.ofros.com

:در روز همبستگی جهانی طبقه کارگر متحدانه فریاد میزنیم


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی                                                                           یکشنبه ۲٧ فروردین ۱۳۹٦ - ۱٦ آوریل ۲۰۱٧

در روز همبستگی جهانی طبقه کارگر متحدانه فریاد میزنیم:

"نه" به جمهوری اسلامی سرمایه داری "نه" به انتخابات جمهوری اسلامی

تشکل های کارگری، معلمان و پرستاران و دانشجویان، زنان و جوانان:
امسال با توجه به نزدیکی روز کارگر و معلم به روز انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا شرایطی را ایجاد می کند که با توجه به میزان اعتراضات سال گذشته، و دیگر شرایط و اوضاع جمهوری اسلامی دست به دست داده فرصت طلائی برای برنامه ریزی و سازماندهی اعتراضات گسترده و متحدانه را داشته باشیم، البته این وظیفه به عهده پیشروان و انقلابیون تشکل های مستقل است.
به اول ماه می (١١ اردیبهشت)، روز جهانی کارگر، نماد همبستگی جهانی و طبقه کارگر و شاخص ترین روز رزم و نبرد طبقاتی نزدیک می شویم، امسال نیز جمهوری اسلامی سرمایه داری اختلاس گران هزاران میلیاردی که باعث فلاکت و فقر توده های مردم شده اند، باز هم مانند سال های گذشته کارگران را نقره داغ کردند، و به روشنی نشان داند که اکنون دشمن اصلی طبقه کارگر مجموعه جناح های مختلف حاضر در جمهوری اسلامی تحت عنوان نماینده سرمایه داری است بنا براین ما کارگران با آگاهی دقیق و شفاف دشمن خود را می شناسیم، یکی از وظایف عاجل ما جهت هموار کردن مسیر مبارزه و کسب مطالبات برنامه ریزی برای مبارزه با این دشمن "نه" به انتخابات ٢٩ اردیبهشت و جلوگیری از شرکت بقیه در این انتخابات از طریق آگاهی رساندن به هم طبقه هایمان است ، توجه کنیم که مجموع جناح های مختلف جمهوری اسلامی با سوء استفاده از عدم همبستگی طبقاتی ما کارگران و زحمتکشان متفق القول و با بی شرمی تمامتر از یک طرف دروغ پردازانه نرخ تورم را زیر ده درصد اعلام می نماید، در همان حال فریب کارانه سبد معیشت را ٢ و نیم میلیون تومان اعلام می کنند، از طرف دیگراعلام می کند خط فقربالاتر از ٤ میلیون تومان است و باز با کمال بی شرمی نمایندگان دزد و اختلاس گر و رشوه خوار و رانتخوار مجلس اسلامی حقوق مدیران را ٢٤ میلیون تومان تصویب می کنند و این ٢٤ میلیون در حالی است که صد ها میلیون به اشکال پاداش، دریافت های مختلف مانند حق ماموریت،هزینه های دفتری ... و تسهیلات وام و اختلاس ها و دزدی های گوناگون مدیران اموال مردم را چپاول می کنند، اما بدون توجه به این اطلاعاتی که خود اعلام کرده اند، دراوج بی شرمی دستمزد کارگران را ٩٣٠ هزار تومان یعنی ٣٠ بار کمتر از حقوق مدیران ،پنج برابر زیر خط فقر، ٢ و نیم برابر کمتر از سبد معیشت تعیین و تحمیل می کنند و همین مقدار را هم کارفرمایان ماهها به تعویق می اندازند و اگر کارگران برای گرفتن حقوق معوقه اعتراض کنند با دستور نهاد های ضد مردمی ،سپاه ، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات ، قوه قضائیه و با شکایت کارفرمای که حقوق کارگران را معوقه کرده است، کارگران مورد ضرب و شتم و زندان و شلاق قرار می گیرند و صد البته این جنایات علیه کارگران تمامی جناح های حکومت اسلامی از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب و اعتدال گرایان و از خامنه ای گرفته تا حسن روحانی ومحجوب و علی ربیعی و همه ای حاضرین در حکومت سرمایه داری اسلامی متحدانه و مشترک پیش میبرند.
مثلا"( هزینه یک وعده نهار هیت دولت در کرج ۵٠٠ میلیون تومان و هزینه خرید مسواک و خمیردندان برای استفاده یک شب رئیس جمهور ۴۵٠ هزار تومان شده است) اینها در کنار کلسیون پیپ و اعصا و اسب سواری و هوا پیمای خصوصی و کوه پیمایی حضرت اجل خامنه ای و اینکه حضرت اشرف خامنه ای وقتی از یک خیابان به خیابان دیگر برود ٣٠٠ نفر با حقوق های بالا در پیش و پس اش باید بدوند وابراز محبت های تبلیغاتی برای نماینده خدا بکنند، گروههای نوحه خوانها و قاریان قران و به تازگی لات های مدافع حرم که با نیروهای داعش هیچ تفاوتی ندارند همگی با حقوقهای بالا و از طریق تسهیلات بسیار زیادی اموال مردم را غارت می کنند. و همچنین حاکمیت انحصاری سپاه و بنیاد های مختلف تحت فرمان خامنه ای و روحانیون قوی تر از عزرائیل که در اختیار آقازاده های خود قرار دادند، یا در تقسیم بودجه سال ٩٦ بر مبنای لایحه تقدیمی توسط دولت به مجلس ، هیت های سینه زنی و نوحه خوانها و دانشگاهها و مدارس تولید روحانی و حوزه های "علمیه اسلامی " (شما بخوانید مراکز تولید دزد و جنایت کار و اختلاس گر که برخی از آنها تحت سلطه برادران خامنه ای قرار دارند) بودجه تخصیص یافته به آنها بیشتر از بودجه خدماتی برای عموم مردم است،( در عوض بودجه ردیف سایر را از بودجه آموزش و پرورش حذف کردند تا خرج چنین اراذل و اوباش بکنند. مثلا" همین یک مورد لایحه بودجه و مورد لایحه تغییر قانون کار نشان می دهند که اصلاح طلبان و اصول گرایان چقدر دستشان در جنایت علیه کارگران و بقیه مردم در یک کاسه است). همچنین دیگر نهاد نظامی و پلیسی و در کنار اینها، دزدی و اختلاس های رئیس قوه قضاییه در ٦٣ حساب شخصی و دفاع همه جانبه بقیه برادران دالتون ها از دزدی های قاضی القضات نشان می دهد راه نجات کارگران نه رای دادن به اصلاح طلبان بلکه در تحریم کل انتخابات و نهایتا" راه نجات در سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی سرمایه داری است. ما اعلام می داریم، تنها راه مقابله با جنایات جمهوری اسلامی سرمایه داری همبستگی طبقاتی تحت تاثیر آگاهی طبقاتی است.
حکومت اسلامی هم اکنون با استفاده از ابزار های گوناگون و از طریق مهندسی افکار عمومی و اپوزیسیون نمایی جناح های مختلف درون و بیرون نظام به نمایش گسترش درگیری های بین جناح های سرمایه داری خود گاهان واقعی و گاها" به شکل زرگری در صدد داغ کردن تنور انتخابات ٢٩ اردیبهشت برای ریاست جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای ادامه حکومت ضد کارگری و ضد مردمی سرمایه داری و ادامه استثمار و غارت سفره های زحمتکشان و جلوگیری از کسب مطالبات آنان را دارد. دروغ پردازی و بی شرمی حاکمان اسلامی بیشتر به خاطر وجود بی برنامگی ، تفرقه، بزرگ نمایی اختلافات میان تشکل ها و فعالین کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی در یک کلام عدم وجود همبستگی طبقاتی کارگران است،بنا براین به راحتی به همان کارگرانی که زمانی زندانی کرده، مورد ضرب و شتم و اخراج قرار داده بود و نان و آسایش و امنیت خانواده اش را به هم زده بود، اکنون مودبانه دستور می دهد بیاید در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا شرکت کنید و کاندیدا های مارا به بقیه کارگران هم تبلیغ کنید! و در این دستور بعضا" به انها پیشنهاد های پیش پا افتاده و وعده های دروغین هم می دهند. و البته و با کمال تاسف بعضا" فعالین و تشکل ها نیز به دلیل تداوم بیش از اندازه تفرقه و پراکندگی و نداشتن افق و چشم انداز قابل رویت ، حتی با وجود مبارزات بسیار پر تعداد و مداوم و بی مهابا از روی نا امیدی تن به وعده های پوچ و واهی و توخالی کاندیدها و جناح های مختلف بازیگر صحنه ها داده و فریب انها را می خورند، دلیل عمده به انحراف رفتن برخی از فعالین از این جهت است که جریان مبارزه و رشد حرکت کارگری به خاطر نبود ابزار های طبقاتی(اکنون تشکل های مستقل، فدراسیون سراسری وجزب انقلابی طبقه کارگر) سمت و سوی همبستگی طبقاتی ندارد، روز جهانی کارگر می تواند چنین سمت و سوی را به ما بدهد. ما ضمن اینکه از تمامی مردم وتشکل های کارگری و معلمان از فعالین و دانشجویان و جوانان می خواهیم از نهادها، افراد و جناح های مختلف حکومت اسلامی دوری کنند و برای هموار کردن بستر سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی از شرکت کردن در انتخابات بر حذر باشند، تا از این طریق ضمن عدم آلوده کردن خود، با به انزوا کشیدن این حکومت سرمایه داری شرایط مبارزات گسترده را آماده کرده درهمین حال تلاش نمایند با سازماندهی خود و دیگرهم طبقه ایها از آنها نیز بخواهند انتخابات دزدان و اختلاس گران اسلامی را تحریم کنند.
بهتر است بپرسیم اگر انتخابات راه نجات از شر جمهوری اسلامی و سرمایه داری است پس چرا بعد از برگزاری ۴١ بار انتخابات که طی ٣٨ سال برگزار شده اند، نه تنها هیچ فرجی نشده، بلکه بعد از هر انتخاباتی وضعیت و اوضاع بدتر از انتخابات قبلی شده است؟ این سوال را از کسانی باید پرسید که ظاهرا" بیرون از حکومت اسلامی و در مقابل جمهوری اسلامی، در صف اپوزیسیون قرار دارند، اما به شدت تلاش می کنند، با فریب مردم تحت شرایط اینکه اگر به اصلاح طلبان رای ندهیم خامنه ای موفق خواهد شد( با استفاده از تبلیغ انتخاب"بد از بین بد و بدتر" که اکنون بهترین ابزار فریبکاری در دست حکومت های سرمایه داری است و در ایران بیشتر از همه افرادی مانند خامنه ای از این شعار سود می برند) مردم را فریب داده به خامنه ای و کلیت جمهوری اسلامی با نا آگاهی افتادن در تور مهندسی شده و بعضا" آگاهانه خدمت و کمک رسانی می کنند. جالبتر اینکه رفورمیست ها، چپ های سبز و اصلاح طلب شده و چپ های که حتی قبل از ۵٧ امام تر از خود خمینی بودند، اصلاح طلبان بیرون از نظام ، قبل از تمامی انتخابات های صورت گرفته دائما" سینه چاک تر از خود جمهوری اسلامی، زیر گوش مردم و کارگران وز وز کرده و می کنند.
ما اعلام می کنیم شرکت در انتخابات هیچ سودی برای مردم بخصوص برای کارگران ندارد، بلکه آنها را در یک شرایط مهندسی شده به آلت دست حکومت و مخصوصان به آلت دست خامنه ای ( حتی اگر به افراد مخالف خامنه ای رای بدهند) طبق معمول سال های گذشته تبدیل می کند. کارگران، معلمان و دانشجویان و زنان و جوانان و بیکاران و ... همکاران و همسایه ها و آشنایان خود را برای شرکت در اعتراضات روز کارگر و روز معلم آماده و سازماندهی کنند. انتخابات جمهوری اسلامی را افشا و تحریم نمایند، برای چنین کاری اکنون فرصت بسیار خوبی پیش رو داریم. با تکیه به پارامترهای زیربدون شک امسال فضای اعتراضات متفاوت از سالهای قبل خواهد شد و کارگران بیشتری برای شرکت در مراسم های روز کارگر و معلمان بسیاری، برای شرکت در روز معلم با آمادگی و مشت های گره کرده حضور خواهند داشت، لازم به ذکر است که بهترین زمان برای اعلام همبستگی میان معلمان و کارگران روز جهانی کارگر و روز معلم است، که لازم است تشکل های معلمان اعلام کرده و از همه معلمان بخواهند که در ١١ اردیبهشت هر چه گسترده تر در مراسم های روز همبستگی جهانی کارگران شرکت کنند و در همین حال تشکل های کارگری نیز از کارگران بخواهند و اعلام نمایند که در مراسم های اعتراضی روز معلم شرکت خواهند کرد، و در تمایمی مراسم ها " نه " به انتخابات را فریاد خواهند زد. اکنون زمان مناسبی برای چنین همبستگی است که باعث می گردد جمهوری اسلامی سر دو راهی مانده نتواند بیشتر از این نقشه هایش را پیش ببرد، اگر دست به سرکوب بزند موقعیت پیش برد انتخابات را از دست خواهد داد وگر نه فضای باز خواهد شد تا مبارزات بیشتر سازمان یافته شده به سطوح بالاتری از همبستگی طبقاتی رشد کند. همچنین خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار مجبور هستند جهت پیش برد تبلیغات مورد نظر خود ارتباطات جمعی بیشتری را سازماندهی نمایند و حکومت اسلامی به خاطر انتخابات مجبور است بخشی از آنها را تحمل کند، همچنین وجود بحرانهای جهانی و تضاد های بیشتری که با کشورهای مختلف برای حکومت ضد مردمی جمهوری اسلامی وجود دارد و شدت یابی بحرانهای داخلی خودش زمینه های بسیار خوبی برای اعتراضات ایجا خواهند کرد و البته پارامتر مهمتر از موارد بالا شدت یابی اعتراضات کارگران و معلمان ... هر سال نسبت به سال های قبل است که هنوز زمینه های رشد آنها بالقوه وجود دارد که می توانند شعله های آتش اعتراضات را تیز تر کنند. به عنوان مثال در سال ١٣٩٢ - ۵۵۶ اعتراض و در سال ١٣٩٤ - ۵٨٠٠ اعتراض و در سال ١٣٩۵ - ٧٣٨٠ اعتراض صورت گرفته است، و امسال هنوز تعطیلات نوروزی تمام نشده بود اعتراضات بسیاری شروع شدند، این اعتراضات و شعارهای معلمان و کارگران و بازنشستگان مانند "اگر یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه " و ... ضمن اینکه در خواست مطالبات است عکس العمل خود به خودی توده ها به شرایط فقر و فلاکتی است که جناح های مختلف جمهوری اسلامی آگاهانه ، برنامه ریزی شده و کاملا" مشترک تحت رهبری خامنه ای علیه کارگران و زحمتکشان ایجاد و پیش بردند. چنین رشد شتابان اعتراضات به ما گوشزد می کند که زمینه برای انجام گرفتن اعتراضات بزرگ و سراسری و حتی قیام آماده می شود. چنین شرایط و اوضاعی رو به رشد به ما می گوید کشاندن توده های کارگران، معلمان ، مردم و ... به دنبال جناح های مختلف حکومت جمهوری اسلامی پاشیدن آب سرد روی آتش شعله ور اعتراضات و شکست دادن امکانات در حال مهیای انقلاب و خدمت به ادامه بیشتر جمهوری اسلامی سرمایه داری است. اما به خاطر داشته باشیم استفاده از این شرایط و رشد و هدایت اعتراضات به سمت همبستگی و اعتراضات سراسری و سیاسی و اعتصابات عمومی نیاز به برنامه ریزی و سازماندهی آگاهانه دارد و این وظیفه بعهده تشکل های کارگران و معلمان و دانشجویان و زنان ، ... انقلابی و پیشرو قرار دارد، که اکنون یکی از نقاط عطف برای همبستگی طبقاتی نیازمند سازماندهی متحدانه و آگاهانه است که فعالین و انقلابیون نام برده موظف هستند با اقدام به ایجاد هسته های مخفی انقلابی و ایجاد هیت های موسس فدراسیون سراسری و هم چنین برنامه ریزی متحدانه تشکل های موجود جهت آوردن نیروی بیشتر برای شرکت در اعتراضات روز کارگر و روز معلم به چنین ضرورت تاریخی با طرح و برنامه ریزی جهت مطالبات محوری کارگران و زحمتکشان جواب عملی بدهند، برخی از مطالباتی که می توان در اعتراضات پیش رو طرح کرد عبارتند از:
١ - ایجاد تشکل های صنفی و سیاسی کارگران مستقل و بدون دخالت دولت و کارفرماها،
٢ - کوتاه کردن دست کارفرمایان و دولت از قانون کار و پس گرفتن لایحه های اصلاحی از مجلس و جلو گیری از تصویب قوانین جدید علیه کارگران،
٣ - دستمزد ها باید به بالاتر از خط فقر افزایش یابند،
۴ - اعتصاب و تحصن و راهپیمایی به عنوان حقوق قانونی کارگران و دیگر جنبش ها باید به رسمیت شناخته شوند.
۵ - ممنوعیت تعقیب ، احضار و دستگیری ، محاکمه و زندانی کردن کارگران به دلیل اعتراض کردن.
٦- ممنوعیت تعویق دستمزد ها و جرم تلقی کردن معوق نمودن دستمزد ها،
٧ - جلو گیری از اخراج و تامین کار برای همه ،
٨- تامین بیمه بیکاری برای تمامی افراد آماده بکار،
٩- تامین کلیه نیاز های بازنشستگان و از کار افتادگان،
١٠- تامین کامل نیاز های خانواده کودکان کار و خیابان،و لغو کار کودک،
١١- لغو قرار دادهای موقت و بر قراری، قرار داد های دائمی و دسته جمعی،
١٢ - جلو گیری از خصوصی سازی و رایگان کردن آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، بهداشت و درمان و خدمات عمومی،
١٣ - آزادی تمامی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام و آسان کردن آزادی زندانیان مجرم بر اثر معضلات اجتماعی و ایجاد سیستم تربیتی در زندانها به جای سیستم تنبیهی،
١۴ - آزادی کامل زنان و لغو هر گونه تبعیض علیه زن،
١۵ - بر قراری کامل حق تعیین سر نوشت برای تمامی ملیت ها و اقوام، ...

پیش بسوی برگزاری با شکوه روز همبستگی جهانی کارگران

پیش بسوی سازماندهی متحدانه اعتراضات روز کارگر و معلم

پیش بسوی تحریم انتخابات اختلاس گران اسلامی

پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری

پیش بسوی ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری

بر قرار باد حکومت کارگری

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

٢١ فروردین ١٣٩٦