افق روشن
www.ofros.com

مراسم روز جهانی کارگر در زندان گوهر دشت بر گزار شد


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی                                                                       يكشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش. مراسم روز جهانی کارگر در زندان گوهر دشت بر گزار شد عکس شاهرخ زمانی در حال قرائت مقاله در مراسم روز جهانی کارگر ١٣٩٣ در سالن ١٢ بند ۴ زندان گوهر دشت (سالن زندانیان سیاسی)

درود بر طبقه کارگر