افق روشن
www.ofros.com

گزارش کمیته کارگری استرالیا از اول ماه می در سیدنی


کمیته همبستگی ... - استرالیا                                                                         دوشنبه ١٢ اردیبهشت ١٣٩٠

 

در همکاری مشترک کمیته ما با دیگر احزاب و نیروهای چپ در سیدنی کمیته ای به نام" کمیته برگزاری مراسم اول ماه می سیدنی ٢٠۱۱ " تشکیل شد قرار اولیه این بود که این کمیته مستقل از هر نیروی سیاسی و یا اجتماعی به کار و سازماندهی بپردازد . این کمیته در طی یک ماه و اندی با تشکیل مداوم و پیگیر هفتگی به سازماندهی در عرصه سیاسی، تبلیغاتی، مالی و سازماندهی مسائل فنی و حل مناسبات برای برگزاری مراسمی در خور این روز تاریخی پرداخت از یک ماه پیش با انتشار پوستر های مختلف و تهیه ویدئو کلیب های مناسب و موزیک برای روز مراسم دست به آماده سازی زد روشن است که چند ملیتی بودن این کمیته مراسم را به چند زبانه بودن وادار می کرد که در حین سختی و مشکلات کار کمکی به رفقای کمیته در جهت درک کار انترناسیونالیستی بود.
مراسم از ساعت ٧ بعد از ظهر در یک رستوران با دو مجری به زبان های کردی و فارسی و بصورت محدود انگلیسی آغاز شد . ابتدا با خوش آمد گویی به سه زبان انگلیسی ، فارسی و کردی آغاز و مجری با خواندن قطعه ای کوتاه از مانیفست حزب کمونیست و با یک دقیق سکوت همراه با سرود انترناسیونال برنامه را ادامه داد . بعد از پایان سرود انترناسیونال مجری در به معرفی بسیار مختصر این روز تاریخی و شرایط برگزاری آن در امسال پرداخت.
سپس گفتار کمیته برگزاری به مناسبت این روز توسط کال مظفر عبدالله و طاهر پرتوی از اعضای کمیته خوانده شدکه در آن به اوضاع مبارزاتی طبقه کارگر در سطح جهانی و وضعیت سیاسی و تحولات در شمال آفریقا و خاورمیانه اشاره داشت، گفتار با دعوت از شنوندگان به همراهی و همبستگی بیش‎تر در دفاع از آرمان های آزادیخواهانه و سوسیالیستی به پایان رسید. در بین گفتار کمیته که به دو زبان بود شعری فارسی به نام " بخوان به نام زحمت و کار- از امید " و یک ویدئو کلیب با عنوان چگونه روز جهانی کارگر شکل گرفت ارائه شد. اتمام گفتار کمیته با شعری کوردی از حسن معارف " به نام در سختی زحمتکشان " پی گرفته شد.
بعد از آن چند آگاهینامه و نیز نام سازمان و گروه ها و احزابی که به این مراسم پیام فرستاده بودند خوانده شد . کمیته ما در این مراسم با فرستادن پیامی کوتاه و برگزاری میز کتاب به استقبال آن رفت ما قبلا اطلاعیه ای در همراهی با این مراسم در سطح رسانه های فارسی زبان و سایت های اینترنتی پخش کرده و دوستان و مردم آزادیخواه را به شرکت در آن دعوت کرده بودیم
کمیته قسمت موزیک و جشن شادی برنامه را درهمراهی و همکاری گروه مولتی فیکس برگزار می‎کرد که در لابلای برنامه ها با اجرای موزیک های ضمیمه آن را زنده تر و برای حضار ملموس تر می نمود . قسمت بعدی برنامه شامل دو سخنرانی توسط آقای منصور رزاقی نماینده اتحادیه ساختمانی ایالت نیوسالت وولز بود که ایشان به تشریح مواضع اتحادیه ساختمانی و نیز تاریخی مواضع دفاعی آن از جنبش های کارگری رادیکال مانند ایران و نیز فلسطین و... پرداختند و به عنوان یک فعال سوسیالیست نظرات خود را نسبت به حرکت کارگری و کمک به رشد آن طرح کردند و آقای لن سیس نماینده گروه اوزی - عراقی بود. ایشان نیز با ذکر تاریخچه کوتاهی از گروه اوز - عراقی در توضیح اوضاع عراق و نیز مواضع اسلام سیاسی در آن جا، به ایراد سخنرانی پرداخت و حمایت خود را از جنبش کارگری عراق اعلام کرد . نمایش یک ویدئو کلیب از اعتراضات سال گذشته در کشورهای گوناگون پایان بخش قسمت اول برنامه بود.
قسمت دوم به جشن این روز اختصاص داشت . موزیک رقص و پایکوبی و گفتگوهای سیاسی و شخصی در محیطی بسیار دوستانه تا پاسی از شب ادامه داشت . مراسم با تشکر مجریان از شرکت کنندگان در ساعت ۱۱ شب به پایان رسید . امسال تعداد شرکت کننده نسبت به چند سال گذشته چشمگیرتر بود . و برنامه ها بیش‎تر مورد استقبال شرکت کنندگان واقع شده بود

****************

اطلاعیه حمایتی ما از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سیدنی توسط کمیته برگزاری همراه بود با دعوت ما از ایرانیان سیدنی برای شرکت در مراسم راهپیمائی برای فردای آن روز یعنی یکشنبه اول ماه می که توسط اتحادیه های کارگری بطور اساسی همه ساله برگزاری می شود. کمیته ما با پخش اطلاعیه نهادهای همبستگی کارگری به زبان انگلیسی و حرکت جمعی با دیگر فعالین و سازمان های چپ عمدتا ایرانی و پلاکاردهایی با شعارهای " دست های مرتجعین و امپریالیست ها از خاورمیانه کوتاه " و " به دفاع از کارگران و زحمتکشان خاورمیاه برخیزیم "در این مراسم که از ساعت ۱۱ صبح شروع می شد شرکت کرد. امسال علاوه بر گروه ها و سازمان های چپ و اتحادیه های کارگری استرالیائی ، فعالینی از خاورمیانه ، تایلند حضوری پر رنگ داشتند . مارش و حرکت از هاید پارک سیدنی شروع و با طی مسیری تقریباً ٣ کیلومتری از وسط شهر مجددا به هاید پارک برگشت . مراسم دارای چهار سخنران از طرف نهادهای کارگری و غیر دولتی بود که بطور مضمونی همه آن‎ها حمله به مردم کشورهای خاورمیانه را توسط دولت های ارتجاعی و امپریالیست ها محکوم کردند. آن‎ها با محکوم کردن سیاست های دولت کارگر به رهبری جولیا گیلارد در رابطه با مسائلی اقتصادی و فشار به کارگران استرالیائی از زاویه های گوناگون به نقش ضد کارگری این دولت پرداختند . برعکس مراسم کمیته برگزاری که تعداد شرکت کننده نسبت به چند سال گذشته بیش‎تر بود مراسم راهپیمائی با تعداد شرکت کنندگان کمتری روبرو بود. یکی از دلایل آن فشار بیش از حدی است که دولت استرالیا در بالابردن ساعت کار به کارگران استرالیائی وارد می کند . و مجالی برای کارگر خسته از کار روزانه تا ١٢ ساعت در روز بجز خواب و نیرو گرفتن برای کار فردا نمی گذارد . شعارها امسال بعلت حساس بودن وضعیت در خاورمیان و شمال آفریقا و رویدادهای کارگری اروپا بسیار مختلف بود بعضی از آن‎ها عبارت بود از : " جنگ را متوقف کنید " ، " روزکارگر باید تعطیل رسمی اعلام شود "،" به کشتارها در خاورمیانه پایان دهید " ، " قانون ضد کارگری ABBC باید لغو شود ". مراسم بعد از راهپیمائی تا ساعت ٣ بعد از ظهر ادامه داشت.

زنده باد همبستگی مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه

زنده باد انقلاب

زنده باد سوسیالیزم

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا

۵/۱/٢٠۱۱