افق روشن
www.ofros.com

احضار، دستگیری و بازداشت فعالین کارگری در سنندج و سقز


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                              یکشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٠

ادامه بازداشت کارگران و فعالین کارگری را محکوم می‌کنیم

بر اساس خبرهای منتشره کارگران و فعالین کارگری‌ که روز گذشته در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر در شهرهای سنندج و سقز دستگیر شده‌اند، هنوز در بازداشت به سر می‌برند. ما ادامه بازداشت نبی مومنی، وفا قادری، خالد حسینی، غالب حسینی، یدالله قطبی و حسین مرادی را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط این فعالین کارگری هستیم. آنها جرمی جز دفاع از حقوق کارگران و مردم زحمتکش را ندارند.
هم‌چنین ما از همه‌ی کارگران، تشکل‌های کارگری و نهاد‌های مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که نسبت به دستگیری کارگران و فعالین کارگری اعتراض کرده و خواستار آزادی تمامی آنها و برگزاری آزادانه اول ماه مه شوند. روز جهانی کارگر متعلق به کارگران است و آنها حق دارند در این روز مستقل و آزادانه، مطالبات خود را مطرح کنند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

١١ اردیبهشت ١٣٩٠/ اول ماه مه ٢٠١١

*******************

آزادی محمود صالحی و دستگیری حسین مرادی

بر اساس گزارش رسیده محمود صالحی که ساعت یک و نیم توسط ماموران اطلاعاتی دستگیر شده بود، آزاد شد. این گزارش حاکی است که حسین مرادی یکی دیگر از فعالین کارگری و عضو کمیته هماهنگی در شهر سقز دستگیر شد.
لازم به ذکر است که ظرف دو روز گذشته تعدادی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج به اداره اطلاعات احضار شدند. وفا قادری، خالد حسینی، غالب حسینی و یدالله قطبی چهار تن از فعالین کارگری و از اعضا کمیته هماهنگی در شهر سنندج در بازداشت به سر می‌برند و همچنین نبی مومنی از کارگران خباز در شهر سنندج به اداره اطلاعات این شهر احضار و تا به حال در بازداشت به سر می‌برد.

*******************

ادامه احضار و بازداشت کارگران و فعالین کارگری

بر اساس گزارش رسیده، صبح روز یکشنبه ١١ اردیبهشت، یکی از کارگران خباز با نام نبی مومنی در شهر سنندج به اداره اطلاعات این شهر احضار شد. از وضعیت نبی مومنی تا به حال خبری در دست نیست.
لازم به ذکر است که ظرف دو روز گذشته تعدادی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج به اداره اطلاعات احضار شدند. وفا قادری، خالد حسینی، غالب حسینی و یدالله قطبی چهار تن از فعالین کارگری و از اعضا کمیته هماهنگی در شهر سنندج در بازداشت به سر می‌برند و همچنین محمود صالحی از رهبران سرشناس جنبش کارگری نیز علیرغم وضعیت وخیم جسمانی توسط پنج نفر از ماموران اداره اطلاعات دستگیر و بازداشت شد.

*******************

بخبر فوری - محمود صالحی دستگیر شد

بر اساس گزارش رسیده، محمود صالحی از رهبران سرشناس جنبش کارگری ساعت یک و نیم بعد از ظهر توسط پنج نفر از نیروهای اطلاعاتی دستگیر شد.
لازم به ذکر است که وضعیت جسمی محمود صالحی وخیم است.

*******************

بازداشت چند تن از فعالین کارگری در سنندج

بر اساس گزارش رسیده چند تن از فعالین کارگری در شهر سنندج بازداشت شدند. وفا قادری، خالد حسینی، غالب حسینی و یدالله قطبی از فعالین کارگری و اعضاء کمیته هماهنگی، به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شده و تاکنون خبری از آنها در دست نیست.
روز شنبه دهم اردیبهشت ماه، یدالله قطبی، خالد حسینی و غالب حسینی به اداره اطلاعات احضار شدند و صبح روز یکشنبه وفا قادری نیز به اداره اطلاعات احضار و تاکنون خبری از آنها در دست نیست.
همچنین روز جمعه تعدادی از کارگران به همراه خانواده‌هایشان به دامنه کوه آبیدر رفته بودند که در آنجا توسط مامورین اطلاعاتی و نیروی انتظامی تحت فشار قرار گرفتند و موقعی که کارگران میخواستند به خانه‌هایشان برگردند، مامورین امنیتی و اطلاعاتی از آنها فیلم برداری کردند.
لازم به ذکر است که کمیته هماهنگی در راستای وظایفش برای بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر، اقدام به ارتباط گیری با کارگران در شهر سنندج کرد. گرامیداشت روز جهانی کارگر حق طبیعی کارگران است و ما ضمن محکوم کردن دستگیری و بازداشت فعالین کارگری، خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری زندانی هستیم.

یکشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٠

*******************

دستگیری و احضار چند تن از فعالین کارگری در شهر سنندج

بر اساس گزارش رسیده، صبح روز شنبه ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠ جمعی از اعضای کمیته هماهنگی به اسامی یدالله قطبی، خالد حسینی، غالب حسینی و سه نفر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به اسامی صدیق کریمی، شیس امانی، شریف ساعدپناه و خلیل کریمی به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شدند و مورد بازجویی قرارگرفتند .
لازم به ذکر است که روز پنجشنبه نیز مهرداد امین وزیری یکی دیگر از فعالین کارگری پس از یک ساعت احضار و بازجویی در اطلاعات، آزاد شد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

یکشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٠