افق روشن
www.ofros.com

احضار فعالین کارگری در شهر سقز


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                             سه شنبه ١٠ اردیبهشت ۱۳٩٢

احضار فعالین کارگری در شهر سقز

بر طبق گزارش رسیده طی دیروز و امروز (٩ و ١٠ اردیبهشت) محمد عبدی پور، جمیل راست خدیو، عمر شاکری و اسماعیل نیازی از فعالین کارگری و اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر سقز طی تماس های تلفنی تهدید شده اند که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت نکنند.
طی این تماس ها به این فعالین تاکید شده است که در روز ١١ اردیبهشت بایستی در خانه های خود مانده و در غیر این صورت حضور آنها در بیرون از خانه به منزله شرکت در اول ماه مه تلقی شده و با آنها با شدت تمام برخورد خواهد شد.
این تهدید ها در حالی صورت می گیرد که برگزاری وشرکت در مراسم های مستقل روز جهانی کارگر از ابتدایی ترین خواست ها و مطالبات کارگری است که باید دولت ها به آن احترام بگذارند . این روز متعلق به طبقه کارگر جهانی است و کارگران و پیشروان کارگری باید بدون ترس و تهدید و ارعاب بتوانند آنچنانکه خود شایسته می دانند در این روز به مناسبات نابرابر و تبعیض آمیز نظام سرمایه داری اعتراض نمایند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری هر گونه تهدید کارگران و فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را قویا محکوم کرده و خواهان پایان یافتن این تهدید ها می باشد.

******************

خبر تکمیلی در رابطه با احضار فعالین کارگری شهر سنندج

بر طبق آخرین خبر دریافتی، وفا قادری، کورش بخشنده و خالد حسینی از اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری چهارشنبه ١١ اردیبهشت بایستی خود را به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج معرفی کنند. همچنین بر اساس این گزارش خالد حسینی و وفا قادری علاوه بر احضار، تلفنی تهدید شده اند که در مراسم اول ماه مه حضور نیابند. همچنین فردین میرکی دیگر عضو کمیته که دیروز به ستاد خبری احضار شده بود تا ساعت ١٣ مورد بازجویی قرار گرفته بود و از وی خواسته شده بود که در مراسم روز کارگر شرکت نکند.
کمیته ی هماهنگی برگزاری مراسم های مستقل روز جهانی کارگر را از حقوق کارگران دانسته و ممانعت از برگزاری مراسم اول ماه مه توسط کارگران را محکوم می نماید.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٠ اردیبهشت ١٣٩٢