افق روشن
www.ofros.com

اول ماه مه در کرمانشاه و نقده


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                        چهارشنبه ١۵ اردیبهشت ١٣٨٩

توضیح: این گزارش توسط یکی از کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه در شهر کرمانشاه، برای ما ارسال شده است وعین آن متن در ذیل تقدیم می گردد)

جمعی از کارگران کرمانشاه، اول ماه مه را جشن گرفتند!

روز شنبه ١١ اردیبهشت، جمعی از کارگران چندین کارخانه در شهر کرمانشاه، اول ماه مه را در یکی از باغ های حومه شهر گرامی داشتند.
در این مراسم ، ابتدا یکی از کارگران ضمن تبریک و شاد باش "روز کارگر" به حاضرین، طبقه کارگر ایران و طبقه کارگر جهانی، یاد آور شد که این روژ، روز اتحاد و همبستگی جهانی کارگران است و پیرامون تاریخچه روز کارگر و جنبش ٨ ساعت کار و تحمیل این خواسته به سرمایه داران سخنانی را ایراد نمود . او بیان نمود که مراسم های این روز را باید در خیابان ها و مراکز شهرها بر پا نمود و کارگران باید ضمن اعتراض و اعلام خواست ها و مطالبات پایمال شده انسانی خود، به تظاهرات در خیابان ها بپردازند. اما به ناچار به دلیل شرایط ما باید در این باغ دور افتاده و دور از خیل عظیم توده های کارگر ، این روز را گرامی بداریم.
در ادامه یکی دیگر از کارگران با اشاره به وضعیت پلیسی و نبود آزادی بیان و حق تشکل، اعتصاب و دیگر آزادی های اجتماعی گفت که در شرایط فقدان هرگونه آزادی برای تجمع و گردهمایی مجبوریم در جمع ها و محافلی این چنینی دور هم جمع شویم. در صورتی که این روز باید به عنوان روز تعطیل در تقویم رسمی کشور، اعلام شود و کارگران باید اجازه داشته باشند که مراسم این روز را که یادآور تاریخ مبارزه طبقاتی آنان است، برگزار کنند. او در ادامه اضافه کرد که صاحبان سرمایه برای بی خاصیت کردن این روز، از عباراتی مانند "هفته کار و کارگر" استفاده می کنند. روزکارگر باید به معنای واقعی کلمه، روزاعتراض و به نمایش گذاشتن قدرت کارگران در مقابل تمام مصیبت ها و تنگناهایی که نظام سر مایه داری برای بشریت امروز به ارمغان آورده، باشد. ما باید بر علیه مصائبی مانند، نابرابری اجتماعی، نا امنی شغلی، بیکاری، قراردادهای موقت و سفید امضا که برده داری نوینی است ، فریاد بزنیم و خواهان زندگی شرافتمندانه و شایسته انسان امروزی باشیم.
درادامه این نشست کارگری، یکی دیگر از کارگران ضمن انتقاد شدید از دستمزد اعلام شده سال ٨٩، آن را توهین بزرگی به طبقه کارگر دانست و یاد آور شد که سه شریک اقتصادی یعنی دولت، کار فرما و شورای عالی کار، بدون توجه به تورم سرسام آور و نا امنی شغلی و خط فقر اعلام شده، این مبلغ ناچیز را با هزار منت و فریبکاری در پایان سال اعلام کردند. آن ها با کلاه برداری محض، یعنی ٣ روز مانده به آخر سال در روزنامه های رسمی، دستمزد ٣٠٣ هزار تومان را اعلام کرده و از تغییر ٨٠ تومان حق خواربار به ٢٠ هزار تومان و ١٠ هزار تومان به ٣٠ هزار تومان صحبت کرده واطلاع رسانی کردند و کارگران را در هاله ای از توهم نگه داشتند که گویا ۵٠ هزار تومان هم از این بابت اضافه حقوق می گیرند! اما بعدا معلوم شد که این ترفند، دروغی بیش نبوده و آن ها فقط به سود و تولید و فشار کار بیشتر توجه داشته و دارند .
در ادامه این مراسم، یکی از کارگران قطعنامه مصوب تشکل های کارگری ایران به مناسبت اول ماه مه ٨٩ را قرائت نمود. این قطعنامه مورد تشویق حاضرین قرار گرفت و با شنیدن بند های آن، اشک شوق در چشمان همه حلقه زد. این مراسم در ساعت ۴ بعدازظهر با آواز و رقص و پایکوبی کارگران، پایان یافت.

١۴ اردیبهشت ٨٩

--------------------

گزارش برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در نقده

بر اساس گزارش کمیته برگزار کننده اول مه شهرستان نقده، روز جمعه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۵ تا ۷ عصر در شهرستان نقده به مناسبت ۱ می روز جهانی کارگر توسط زنان و مردان شریف و آزادیخواه مراسمی برگزار گردید.ا
مراسم در آغاز با سرود انترناسیونال سرود همبستگی طبقه کارگر شروع شد و سپس برای احترام به جانباختگان راه رهایی طبقه کارگر یک دقیقه سکوت اعلام شد و با یک قطعه شعر سکوت شکسته شد .به دنبال آن سخنرانی به مناسبت ۱ می توسط یکی از اعضای کمیته هماهنگی ایراد گردید پس از آن شعر و مقالاتی خوانده شد و در پایان مراسم قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر خوانده شد.
مراسم اول ماه مه با پخش شیرینی و خواندن سرود و آهنگ پایان یافت و حاضرین با شور و شوق بیشتری مراسم را ترک نمودند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٣ اردیبهشت ٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com