افق روشن
www.ofros.com

مراسم روز جهانی کارگر در شهر سقز برگزار شد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 شنبه ١١ اردیبهشت ١٣٨٩

امروز ١٠/٢/٨٩ جمع کثیری از زنان و مردان کارگر برای گرامیداشت روز کارگر از ساعت ۵/۵ صبح به طرف کوه جاقل که محل تفریحگاه مردم سقز می باشد حرکت کردند.
ساعت ٨ صبح مردم زیادی در بالای کوه تجمع کردند و مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد.
ابتدا برای احترام به جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر یک دقیقه سکوت اعلام شد و حضار همگی قیام کردند و با یک قطعه شعر سکوت شکسته شد.
سپس محمود صالحی در مورد روز جهانی کارگر سخنانی ایراد کرد و به دنبال یک مقاله توسط یکی از حضار قرائت شد، در ادامه یک قطعه شعر تحت عنوان "من کارگرم" از طرف یکی دیگر از شرکت کنندگان قرائت شد.
مراسم با ارائه مطلبی از طرف یکی از دانشجویان شرکت کننده ادامه پیدا کرد.
مراسم با قرائت قطعنامه سراسری به پایان رسید و مردم با نظم و ترتیب به طرف شهر برگشتند. توضیحات بیشتر را بعدا به اطلاع خواهیم رساند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١١ اردیبهشت ٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com