افق روشن
www.ofros.com

تهدید فعالان کارگری از طرف اداره اطلاعات و منع آنها به شرکت در مراسم


كمیتۀ هماهنگی برای كمك                                                                             یکشنبه ١٠ اردیبهشت ١٣٩١

تهدید فعالین کارگری از طرف اداره

اطلاعات و منع کردن آنها به شرکت در مراسم اول مه

به گزارش رسيده به كميته هماهنگي، در تداوم تهدید فعالین کارگری در سنندج، مجید حمیدی، کوروش بخشنده، غالب حسینی، خالد حسینی، فردین میرکی و كريم از طرف اداره اطلاعات تهديد شده اند كه در صورت شركت در مراسم اول ماه بازداشت خواهند شد.
کمیته‌ی هماهنگی برگزاری آزادانه‌ی مراسم اول ماه مه را حق تمامی کارگران و فعالان کارگری می‌داند و اینگونه اقدامات و تهدیدات نیروهای امنیتی را به شدت محکوم می‌کند.

١٠ ارديبهشت ١٣٩١

**************

تهدید فعالان کارگری سنندج به دستگیری

امروز صبح اداره‌ی اطلاعات شهرستان سنندج، تعدادی از فعالان کارگری را حضوری و یا از طریق تلفن تهدید به دستگیری کرد و به آن‌ها گفت که در صورت برگزاری مراسم اول ماه مه در سنندج و شرکت فعالان در این مراسم، تمامی آن‌ها دستگیر خواهند شد.
همچنین اعضای گروه کوهنوردی چهل‌چشمه به اداره‌ی اطلاعات احضار شدند و به آن‌ها گفته شده است که باید تعهد دهند که در مراسم اول ماه مه شرکت نکنند.
کمیته‌ی هماهنگی برگزاری آزادانه‌ی مراسم اول ماه مه را حق تمامی کارگران و فعالان کارگری می‌داند و اینگونه اقدامات و تهدیدات نیروهای امنیتی را به شدت محکوم می‌کند.

كمیته‌ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل‌های كارگری

٩ اردیبهشت ١٣٩١